Uputstvo za gradnju i katalog proizvoda

Zid bez dodatne termoizolacije, brza, jednostavna i ekonomična gradnja su osnovne prednosti Ytong sistema gradnje. Veličina blokova, brza priprema i tanki nanos Ytong maltera za zidanje, primena Ytong alata, omogućuju maksimalni radni učinak. Nisu potrebni dodatni materijali poput peska, cementa i mešalice za pravljenje maltera, što je osnova pri klasičnoj gradnji.

KATALOG PROIZVODA SA TEHNIČKIM PODACIMA

Pred Vama je jednostavan pregled elemenata Ytong sistema gradnje i njegovih karakteristika koje Vam garantuju kvalitetno i brzo projektovanje i građenje objekata sa izrazitom energetskom efikasnošću.

Želimo da uvidom u Ytong tehničke podatke spoznate i široku paletu ostalih prednosti neophodnih u savremenoj arhitekturi i građevinarstvu, kao što su izrazite termičke karakteristike, otpornost Ytong konstrukcija na zemljotrese i požare.

UPUTSTVO ZA IZVOĐENJE YTONG BELE TAVANICE I YTONG BELOG KROVA

YTONG Bela tavanica i YTONG Beli krov su polumontažne lako-betonske konstrukcije. Koriste za izgradnju međuspratnih konstrukcija, ravnih i kosih krovnih ploča, stepeništa, nadstrešnica i mogu se koristiti u industrijskoj gradnji.

YTONG Bela tavanica je debljine 20cm dok je YTONG Beli krov debljine 15cm. Primenasistema YTONG Bele tavanice i Belog krova,omogućava značajne prednosti u odnosu na klasične sisteme ploča. To se pre svega misli na ranije prikazanu, znatno manju sopstvenu težinu konstrukcije u odnosu na klasične sisteme.

YTONG BELA TAVANICA – BELI KROV

Ytong Bela tavanica – Beli krov je polumontažni sistem za izradu međuspratnih i krovnih (ravnih i kosih) nosećih konstrukcija, koji dopunjuju paletu Ytong proizvoda u sistemu gradnje neophodnih u novogradnji i renoviranju, obnovi, nadogradnji, modernizaciji. Takođe je moguće formiranje konzola od Ytong Bele tavanice i integracija sa betonskim ili čeličnim nosačima i montaža između postojećih starih drvenih greda.

Ytong Bela tavanica menja klasične AB ploče kako u novogradnji tako kod renoviranja i nadogradnje postojećih objekata.

YTONG Uradi sam – brošura

Kreirajte Vaš prostor jednostavno i lako!