KATALOG PROIZVODA SA TEHNIČKIM PODACIMA

Pred Vama je jednostavan pregled elemenata Ytong sistema gradnje i njegovih karakteristika koje Vam garantuju kvalitetno i brzo projektovanje i građenje objekata sa izrazitom energetskom efikasnošću.

Želimo da uvidom u Ytong tehničke podatke spoznate i široku paletu ostalih prednosti neophodnih u savremenoj arhitekturi i građevinarstvu, kao što su izrazite termičke karakteristike, otpornost Ytong konstrukcija na zemljotrese i požare.

Format: PDF
Strana: 28
Veličina: 2.4 MB