YTONG BELA TAVANICA – BELI KROV

Ytong Bela tavanica – Beli krov je polumontažni sistem za izradu međuspratnih i krovnih (ravnih i kosih) nosećih konstrukcija, koji dopunjuju paletu Ytong proizvoda u sistemu gradnje neophodnih u novogradnji i renoviranju, obnovi, nadogradnji, modernizaciji. Takođe je moguće formiranje konzola od Ytong Bele tavanice i integracija sa betonskim ili čeličnim nosačima i montaža između postojećih starih drvenih greda.

Ytong Bela tavanica menja klasične AB ploče kako u novogradnji tako kod renoviranja i nadogradnje postojećih objekata.

Format: PDF
Strana: 8
Veličina: 0.3 MB