Top

Izgradnja kuće u sopstvenoj režiji

Izgradnja kuće je san većine porodica. Naš narod, veoma vredan i spretan, oduvek je bio ponosan na svoj rad. Stoga ne iznenađuje činjenica što se mnogi odlučuju da sami grade kuću, uprkos brojnim obavezama.

Pripremite se dobro

Među stručnjacima vlada mišljenje da su kuće koje su gradili neprofesionalni graditelji lošijeg kvaliteta. U stvarnosti, međutim, može biti upravo suprotno. Kuća koju gradi sam investitor, pod pretpostavkom da je dobro informisan i dosledno poštuje sva pravila i procedure, može biti mnogo bolje izgrađena u poređenju sa kućama koje grade profesionalni građevinski timovi. Budimo iskreni, čak je i među profesionalcima kvalitet gradnje ponekad vrlo upitan.

Investitor ceni novac koji ulaže u kuću koja se gradi i želi da izgradi kvalitetan dom za sebe i svoju porodicu. Zbog toga je precizniji i dosledniji, te neprestano proverava kvalitet gradnje i sa njim povezane troškove. Razborit investitor uvek uključuje stručnjaka u proces implementacije kako bi realizovao detalje ili faze za koje procenjuje da neće moći sam da izvede.

Kompetencija za gradnju

Naravno, izgradnja kuće u sopstvenoj režiji nije laka, pa je ovom kompleksnom projektu neophodno pristupiti promišljeno.

Svako ko sam gradi kuću mora dobro da proceni vlastite sposobnosti, volju i vreme koje ima na raspolaganju. Bez dodatnog novca, često čak i pored toga što ima više pari ruku, to neće biti izvodljivo. Pojedinac će morati da stekne znanje o raznim materijalima i fazama gradnje koje namerava da preduzme sam. Izgradnja kuće podrazumeva mnogo različitih radova, od grubih zemljanih radova, postavljanja temelja i instalacija, zatim izgradnju svih zidova i krova, ugradnju stolarije, završne unutrašnje radove i fasadne konstrukcije. Logično je pretpostaviti da pojedinac ne može sve sam, pa je potrebno da dobro razmisli gde da potraži stručnu pomoć i šta zaista može sam. Samostalna gradnja tako postaje tek delimična samostalna gradnja.

Možda je  lakše samostalno izgraditi zidove kuće jer to uključuje posao koji investitor može u potpunosti da savlada sam. Na tržištu postoji veliki broj osnovnih, građevinskih materijala pogodnih za izgradnju kuće, od dobro poznate cigle do recikliranog drveta. Svako ko se odluči na samostalnu gradnju mora da odabere osnovni građevinski materijal već u fazi projektovanja, te da pažljivo razmotriti sva rešenja.

Izbor materijala

Nekim materijalima je lakše graditi, dok je upotrebom nekih drugih gradnja teža. Jedan od materijala kojim ljudi samostalno već godinama grade jeste zasigurno porobeton.

Samostalna gradnja ovim zanimljivim materijalom datira iz osamdesetih godina 20. veka. Blokovi od porobetona su većih dimenzija, imaju homogenu strukturu i lako se slažu. Za lepljenje se ne koristi klasični malter koji se koristi za gradnju kuća od cigle, već tankoslojni malter napravljen specijalno za gradnju porobetonom. Ljudi su brzo shvatili da izgradnja porobetonom, posebno ako niste baš profesionalac, ima brojne prednosti.

Iste prednosti, ali i još neke druge, imaju danas Ytong blokovi i Ytong sistem gradnje. U poređenju sa tradicionalnim materijalima, Ytong blokovi su velikih dimenzija – dugi su 625 mm, visoki 200 mm i debljine od 50 do 375 mm. Konstruktivni sistem takođe uključuje elemente za horizontalne i vertikalne serklaže. Stoga gradnja može biti brža i preciznija. Takođe je važno da se svi elementi mogu vrlo lako seći i samim tim brzo prilagoditi željenoj dužini. Ogroman doprinos brzoj gradnji, njenoj jednostavnosti i urednom gradilištu daje tankoslojni malter.

Gradnja tradicionalnim materijalima zahteva veću logistiku i veći tim pomoćnih radnika (danas je sigurno teže okupiti veliki tim rođaka), međutim, to nije presudno za brzu i kvalitetnu realizaciju građevine. Zato je za ovu vrstu gradnje bolje angažovati profesionalce.

Stručna podrška pri gradnji u samostalnoj režiji

Svako ko se odluči za samostalno izvođenje radova često se suočava sa izazovom gde da pronađe pouzdanu stručnu podršku u procesu gradnje. Mnogo informacija je dostupno na internetu, kod projektanta, a nadzorni inženjer takođe može dati mnogo korisnih saveta. Veb-sajtovi proizvođača materijala bogat su izvor podataka, a mnogi takođe traže savete na raznim forumima. Oprez u vezi sa forumima neće biti suvišan, jer među pravim stručnjacima postoji i popriličan broj kvazistručnjaka koji svojim „savetima“ mogu da naprave veliku štetu.

 

Obim informacija je zaista veoma veliki i njihovo filtriranje predstavlja pravu umetnost. Često je investitoru koji, na primer, sam kreće u izgradnju potreban savet o određenom detalju koji ne može sam da reši.

U takvim slučajevima izuzetno je važna profesionalna podrška domaćih proizvođača materijala. Ytong pruža podršku svima koje se opredele za gradnju kuće u vidu stručnih saveta, konsultacija, uputstava i smernica u obezbeđivanju efikasne i sigurne samostalne gradnje. Praktično znanje, zajedno sa dobrim savetima, sa vama će podeliti Ytong instruktor gradnje.

Vremenski okvir

Samostalna gradnja obično zahteva više vremena od gradnje koju realizuje izvođač. Rad je sporiji zbog ograničenog znanja, manjka alata i pomagala, manje građevinskih pomoćnika, težih i dugotrajnijih rešenja kada iskrsnu komplikovane situacije i slične prepreke. Zato će se oni investitori koji imaju dovoljno vremena i ne žure da završe novu kuću i u nju se presele odlučiti da je sami izgrade.

A kada smo već kod alata, znamo da bez njega nema ni najboljeg zanata. Kako biste dodatno olakšali i ubrzali proces gradnje, predlažemo da koristite Ytong alate, koji su posebno dizajnirani i prilagođeni Ytong sistemu gradnje.

Pažljivo u samostalnu gradnju

Zamke i nedostaci samostalne gradnje mogu imati izuzetno negativan uticaj na samu konstrukciju i troškove povezane s njom. Pre svega, neophodno je biti svestan da izgradnja kuće nije laka, a još manje jeftina. Ako se odlučite da gradite jer želite da uštedite novac, to je dobra odluka. Međutim, treba da imate volju i sposobnost da preuzmete odgovornost i rizik za tako važan projekat. U suprotnom, prepustite izgradnju profesionalcima.

 

Loše upravljanje gradnjom utiče na kvalitet kuće, troškovi će biti veći, život u kući nekvalitetniji, stalno ćete ispravljati greške i ljutiti se na sebe zbog pogrešnih odluka koje ste doneli zbog neznanja. Takođe možete doći u sukob s propisima, čineći gradnju još težom i skupljom. Sve to možete izbeći, čak i u slučaju samostalne gradnje, ako se strogo pridržavate plana, sledite savete arhitekte i nadzornog inženjera, a za svaku sumnju potražite stručni savet i pomoć stručnjaka.

Uprkos mogućim preprekama, veliki broj investitora odlučuje da samostalno gradi kuću. Mnoge ljude ne pokreće samo potencijalna ušteda već i strast, entuzijazam i želja za stvaranjem, te velika posvećenost ovom životnom projektu sa ciljem da stvori nešto vlastitim rukama. Ponos koji oseća neko ko sam gradi svakako jeste neprocenjiv.