Top

Kako izgraditi kuću sa manjom potrošnjom energije?

Prilikom planiranja izgradnje porodične kuće, većina budućih vlasnika obraća pažnju na veliki broj važnih stavki. Počev od odabira parcele, potom pažljivog planiranja željenog prostora, pa sve do materijala za izgradnju i završne radove na kući.

Tokom svakog planiranja polazna stavka je raspoloživi budžet. Često nam budžet ne dozvoljava da ispunimo sve želje, već nas tera da nađemo najbolji kompromis između želja i mogućnosti.

Zato je veoma važno pažljivo isplanirati troškove izgradnje, ali i odabrati kvalitetne materijale za gradnju koji će obezbediti dugoročne uštede energije tokom decenija eksploatacije kuće.

Koliko će energije trošiti vaša buduća kuća?

Kada kupujemo auto, potpuno je uobičajeno da se u samom startu raspitamo kolika će biti njegova potrošnja goriva. Ovo je često i odlučujuća stavka prilikom odabira određenog modela. Ali da li ste se ikada zapitali koliko će energije trošiti vaša buduća kuća?

Kuća je takođe potrošač, baš poput automobila, sa razlikom što je kuća nešto što traje i najčešće se gradi za više generacija. Upravo zato je od izuzetne važnosti predvideti i dugoročno planirati njenu potrošnju.

Projektovanje kuće i njene potrošnje

Koliko će energije trošiti vaša nova kuća, možete odlučiti već prilikom projektovanja. Imajte u vidu da će potrošnja kuće dugoročno uticati na vaš kućni budžet i zato tesno sarađujte sa arhitektom, kako biste mu preneli sve vaše težnje i želje kada je u pitanju potrošnja energije.

Na potrošnju energije za zagrevanje i hlađenje objekta utiče niz činilaca, a među najvažnijim je svakako materijal za gradnju i temoizolaciju kuće.

Danas, postoje materijali koji su istovremeno građevinski i termoizolacioni, poput Ytong materijala. Ytong je spojio ove dve kategorije u samo jednom bloku, tzv. Ytong Termo blok. Ytong Termo blok je građevinski materijal sa izuzetnim termoizolacionim svojstvima, koji vam omogućava da izgradite kuću u samo jednom sloju zida, bez ikakve dodatne termoizolacije. Ytong Termo blok ispunjava sve aktuelne zakonske propise po pitanju termoizolacije, pa čak i više od toga ukoliko se opredelite za Ytong Termo blok debljine 37,5 cm.

Ytong je zapravo kreirao celokupan sistem gradnje u kome se svi elementi idealno dopunjuju i znatno olakšavaju i ubrzavaju proces izgradnje doma. Ytong sistem gradnje raspolaže sa protivpotresnim blokovima za izradu vertikalnih serklaža (stubova), gotovih elemenata koji ostaju u konstrukciji za izradu nadprozornika i nadvratnika, kao i međuspratnom i krovnom konstrukcijom.

Upotrebom Ytong sistema gradnje možete izgraditi energetski efikasan dom za vas i vašu porodicu.

Ostali faktori koji utiču na potrošnju kuće

Kako smo ranije pomenuli, brojni su faktori koji mogu uticati na potrošnju kuće. Pored materijala za izgradnju, svakako je veoma važno ugraditi kvalitetnu i energetski efikasnu stolariju ali i pažljivo planirati veličinu stolarije i njenu poziciju. Primera radi, u odnosu na orijentaciju kuće, sa stanovišta uštede energije, neophodno je pozicionirati prozore tako da su najveće staklene površine na strani koja je sunčana tokom najdužeg perioda godine, dok se sa strane koja nije osunčana planiraju prozori manjih dimenzija. Prozori su kritične tačke kada je reč o gubitku energije iz objekta i zato je neophodno da u saradnji sa arhitektom, detaljno osmislite njihove pozicije, kako biste maksimalno iskoristili energiju sunca.

Druga važna stavka jeste krov, kao jedna od najvećih površina u kući. Kako biste postigli idealnu temperaturu tokom cele godine, izuzetno je važno uraditi adekvatnu termoizolaciju krova i na taj način izbeći nepotrebne gubitke energije.

Gubici energije mogu biti značajni i na tzv. „termo mostovima“. Termo mostovi se najčešće javljaju na spojevima različitih elemenata, ostavljajući tako mali ali značajan prostor za gubitak energije. Upravo zato je idealno rešenje izgraditi kuću u Ytong sistemu gradnje, koji je omogućio uspešno prevazilaženje ovog problema upotrebom tankoslojnog maltera u izgradnji i svih drugih elementa predviđenih za izgradnju energetski efikasnog doma.

Kako da izgradite kuću sa manjom potrošnjom?

Kod izgradnje kuće najbitniji je proces planiranja i zato je bitno da se vratimo na sam proces projektovanja. Ukoliko želite da ostvarite dugoročne uštede, na vreme planirajte potrošnju vaše nove kuće i shodno tome izaberite kvalitetan materijal za gradnju. Materijal od kog izgradite kuću je sama srž objekta i direktno će uticati na kvalitet stanovanja i troškove potrebne za zagrevanje i hlađenje objekta.

Tokom decenija stanovanja, verovatno ćete u kući promeniti dosta toga prilikom adaptacije i renoviranja, ali jedino što ostaje i što ne možete promenit su zidovi. I zato gradite pametno – gradite Ytong Termo blokom!