Top

Informacije o zaštiti podataka o marketingu

U ovim informacijama o zaštiti podataka, pružamo vam obavezne informacije o obradi vaših ličnih podataka. Što se tiče ove obrade, pridržavamo se važećeg zakona o zaštiti podataka, posebno EU opštu uredbu o zaštiti podataka (“OUZP”).

Ko je zadužen za obradu ličnih podataka?

Kontrolor zadužen za obradu ličnih podataka je Xella Srbija d.o.o, Diše Đurđevića bb, 11560 Vreoci, Srbija, telefon: 0800 111 112, imejl adresa: ytong-serbia@xella.com. Svako pominjanje reči „mi“ ili „nas“ u ovim informacijama o zaštiti podataka se odnosi na gore navedeni entitet.

Našeg službenika za zaštitu podataka možete kontaktirati putem pomenutih sredstava ili putem imejl adrese: petar.sulejic@xella.com.

Koje podatke obrađujemo? U koje svrhe i po kojoj zakonskoj osnovi obrađujemo vaše lične podatke? 

Obaveštavamo vas o našim proizvodima, uslugama, ponudama i promocijama. Mi pružamo raznovrsne opcije za informisanje i konsultovanje preko kontakt obrasca na našoj internet stranici.  U tu svrhu vam nudimo priliku da birate između različitih kontaktnih kanala kada date vašu saglasnost.

U zavisnosti od vašeg izbora jednog ili više kanala za kontakte, obradićemo neophodne podatke koje ste nam dostavili u kontakt obrascu, a najmanje vaše ime I prezime I detalje kontakt kanala (pošta, imejl, telefon, SMS) koji ste izabrali.

Informacije putem pošte/imejla

Ako ste zatražili da vam materijal sa informacijama bude poslat, obradićemo podatke koje nam dostavite u kontakt obrascu, u najmanjoj meri vaše ime i prezime i podatke o kanalu za kontaktiranje koji ste izabrali (pošta i/ili imejl) za jednokratno otpremanje materijala koji ste zatražili.

Konsultacije preko telefona

Ako ste zatražili konsultacije preko telefona, obradićemo podatke koje nam dostavite u kontakt obrascu, u najmanjoj meri vaše ime i prezime, kao i vaš broj telefona kako bismo vam obezbedili željenu konsultaciju preko telefona.

Konsultacije uživo

Ako ste zatražili konsultaciju uživo, obradićemo podatke koje nam dostavite u kontakt obrascu, u najmanjoj meri vaše ime i prezime, kao i vaš broj telefona i/ili imejl adresu, kako bismo vas kontaktirali da ugovorimo termin za konsultaciju uživo.

Bilten imejlom

Ako ste se registrovali za naš bilten imejlom (email newsletter), obradićemo podatke koje nam dostavite u kontakt obrascu, u najmanjoj meri vaše ime i prezime, kao i vašu imejl adresu, kako bismo vam poslali naš bilten imejlom.

Pored toga,  mi koristimo i druge informacije koje navedete u kontakt obrascu (kao što su informacije o vašoj delatnosti ili oblasti interesovanja) kako bismo vam poslali sadržaj skrojen prema vašim interesovanjima. Takođe analiziramo podatke generisane tokom isporuke i povraćaja ovih imejlova u zbirnom obliku (brzina isporuke, brzina otvaranja, stope klikanja, stopa konverzije, stopa otkazivanja pretplate, stopa posete samo jedne stranice (Bounce Rate)) kako bi analizirali uspeh i korišćenje imejlova. Sa druge strane, mi procenjujemo i podatke koji se generišu kada pristupite i koristite te imejlove (vreme otvaranja, klikovi na hiperlinkove, preuzeti dokumenti) kako bi vam u budućim biltenima imejlom dostavili personalizovane informacije na toj osnovi koje na najbolji način uzimaju u obzir vaša interesovanja i potrebe.

Opšti obrazac za kontakt

Ako ste izrazili određenu zabrinutost putem opšteg kontakt formulara, obradićemo podatke koji su navedeni u kontaktnom obliku, barem adresu e-pošte, kako bi vam pružili jednokratni odgovor na vase pitanje.

Pravni osnov

Obrađujemo ove lične podatke na osnovu vaše saglasnosti i prema članu 6 (1) a) GDPR.

Da li postoji obaveza pružanja ličnih podataka? Mogu li da povučem svoju saglasnost?

Dajete svoju saglasnost i birate svoju informaciju i konsultantsku opciju na čisto dobrovoljnoj osnovi. Zbog toga niste obavezni da date lične podatke. Da bismo mogli da ispunimo vašu informativnu i konsultantsku opciju, zahtevamo podatke označene kao obavezna polja u kontaktnom formularu.

Možete da opozovete vašu saglasnost u bilo kom trenutku bez davanja razloga tako što ćete nas jednostavno kontaktirati. U svakom e-mailu ćete naći i link za odjavu.

Ko ima pristup ličnim podacima?

Nikada nećemo prodati vašu e-adresu ili druge podatke o kontaktu trećim licima. Podaci će biti prosleđeni samo ako je to neophodno da bi se uskladio sa vašim zahtevom za informisanje / savetovanje. U tom kontekstu, možemo takođe da naplatimo eksterne pružaoce usluga i druga grupna preduzeća, uzimajući u obzir važeće zakonske propise.

Informacije ćemo deliti samo sa sledećim kategorijama primalaca kako bismo ispunili vašu informaciju / konsultantsku opciju:

 • Davaoci usluga u okviru naše grupe kompanija (npr. da obezbedimo statističku analizu i tehničko održavanje za naše sisteme).
 • Dobavljači spoljnih usluga koji pružaju usluge u naše ime i na posebnoj ugovornoj osnovi, kao što su prikupljanje podataka, hostovanje naših veb lokacija, održavanje našeg call centra, slanje e-pošte ili pismenih informacija ili pružanje ličnih saveta.

Pored toga, možemo proslediti podatke i drugim primaocima (npr. državnim organima) u meri u kojoj smo dužni proslediti vaše lične podatke na osnovu zakonske obaveze.

Da li koristimo automatizovano odlučivanje?

Tokom naših direktnih marketinških aktivnosti generalno ne koristimo automatizovano odlučivanje (uključujući profilisanje) u smislu člana 22. GDPR. Ukoliko se u budućnosti počnu primenjivati ovakvi procesi, subjekti podataka će se informisati odvojeno u skladu sa važećim zakonskim odredbama.

Da li se podaci prebacuju u zemlje van EU/EEA?

Lični podaci se obično obrađuju unutar Evropske Unije ili Evropske ekonomske oblasti; mi ne nameravamo da lične podatke prebacujemo u druge zemlje.

Koliko dugo se vaši podaci čuvaju?

Obično lične podatke čuvamo sve dok imamo opravdan interes da te podatke zadržimo, a ovde interes lica na koje se podaci odnose da se uzdrži od dalje obrade ne preovlađuje. Čak i bez opravdanog interesa, možemo da nastavimo da podatke čuvamo ako postoji zakonska obaveza (npr. da se ispoštuju zakonske obaveze zadržavanja). Lične podatke brišemo i bez reakcije lica na koje se podaci odnose čim dalje zadržavanje više ne bude neophodno za potrebe za koje su podaci prikupljani ili na drugi način obrađivani, ili ako dodatno zadržavanje inače nije dozvoljeno zakonom.

Što se tiče pomenute obrade, mi redovno

 • Brišemo evidenciju podataka koji se koriste za slanje podataka putem pošte ili imejla, nakon što vam se podaci pošalju.
 • Brišemo evidenciju podataka koji se koriste za konsultacije putem telefona ili lične konsultacije nakon odgovarajućeg savetovanja, ako niste dali pristanak za dalju obradu vaših podataka (npr. nastavak konsultacija) ili ako dalje čuvanje nije potrebno za druge svrhe (npr. da vam pošaljemo određenu ponudu na osnovu konsultacije)
 • Čuvaćemo vaše podatke za pripremu slanje imejl biltena sve dok ne odustanete od vašeg pristanka ili načina obrade na drugi način. Takođe, možemo čuvati vaše podatke u slučaju osiguranja da nećete dobijati naše imejlove (crna lista)

Ako lični podaci moraju da se čuvaju kako bi se ispoštovale zakonske obaveze, ti podaci se čuvaju do kraja datog perioda zadržavanja. Ako se lični podaci obrađuju samo kako bi se ispoštovala zakonska obaveza zadržavanja, pristup tim podacima je obično ograničen tako da se tim podacima može pristupiti samo ako je to neophodno u skladu sa obavezom zadržavanja.

Koja su vaša prava kao lica na koje se podaci odnose?

Kao lice na koje se podaci odnose, vi možete

 • da zatražite pristup vašim ličnim podacima, Član 15 GDPR-a;
 • da zatražite ispravljanje netačnih ličnih podataka, Član 16 GDPR-a;
 • da zatražite brisanje vaših ličnih podataka, Član 17 GDPR-a;
 • da zatražite ograničenje obrade vaših ličnih podataka, Član 18 GDPR-a;
 • da iskoristite vaše pravo na prenosivost podataka, Član 20 GDPR-a;
 • da uložite prigovor na obradu vaših ličnih podataka, Član 21 GDPR-a.

Navedena prava se mogu utvrditi protiv nas, npr. dostavljanjem obaveštenja nama putem kontakt podataka navedenih na prvoj strani ovog obaveštenja o zaštiti podataka.

U slučaju da imate dodatna pitanja, možete da stupite u kontakt sa našim službenikom za zaštitu podataka putem imejl adrese: petar.sulejic@xella.com.

Pored toga, imate pravo da uložite prigovor na rukovanje vašim ličnim podacima kod nadležnog nadzornog organa, Član 77 GDPR-a.