Top

Mitovi i zablude o porobetonu

Mitovi i zablude o porobetonu mogu se čuti dugi niz godina i iako nemaju utemeljenje u činjenicama, nastavljaju da se prepričavaju poput „urbanih legendi“. Upravo zato smo odlučili, da u tekstu koji sledi, raspršimo sve mitove i zablude o porobetonu, kome pripada i Ytong materijal.

Koja ustaljena mišljenja o porobetonu nemaju osnova – naprotiv, građevinska praksa potvrđuje suprotno.

MIT 1: Jednoslojni zidovi od porobetona pogodni su samo za gradnju porodičnih kuća

Lagani blokovi od porobetona – posebno oni koji se koriste za jednoslojne spoljašnje zidove, nemaju visoku čvrstoću na pritisak kao, na primer, klasični šuplji blokovi ili opekarski proizvodi.

Međutim, blokovi od porobetona su građevinski materijal sa termoizolacionim svojstvima, koji ima i strukturnu i toplotno-izolacionu funkciju. Zahvaljujući tome, spoljašnji zidovi od porobetona celom svojom debljinom bezbedno prenose opterećenja koja nastaju u kući, na njene temelje.

Drugačija je situacija kod dvoslojnih zidova, gde konstruktivnu ulogu ima samo njihov nosivi sloj, koji je gotovo upola tanji od debljine jednoslojnih zidova od porobetona. Zbog toga se mora napraviti od zidanih elemenata otpornijih na pritisak, što mogu biti i teže varijante blokova od porobetona, namenjenih, na primer, za izradu unutrašnjih nosivih zidova.

Da sumiramo: Ne postoje prepreke za izgradnju jednoslojnih zidova od porobetona u bilo kom tipu objekta, kako kod porodičnih kuća, tako i u velikim projektima, poput višestambenih ili poslovnih zgrada, o čemu svedoče i brojne reference izgrađenih objekata.

MIT 2: Jednoslojni zidovi od porobetona su veoma skupi za izgradnju

Verovanje da su jednoslojni zidovi od porobetona skupi za izgradnju postoji zbog činjenice da blokovi potrebni za njihovu gradnju – po 1 m² zida – koštaju više od, na primer opekarskih blokova.

Međutim, mora se uzeti u obzir da su kod dvoslojnih zidova za prenošenje opterećenja odgovorni nosivi zidovi, koji se u kasnijoj fazi izgradnje moraju izolovati debelim slojem toplotne izolacije. Ovo, naravno, ne samo da košta, već i produžava vreme potrebno za izgradnju kuće, koja se takođe može posmatrati kao dodatni trošak.

Brza gradnja je istovremeno i povoljnija gradnja. Ytong blokovi su veliki, njihova težina je relativno mala pa se gradi veoma brzo. Pored velikih dimenzija blokova, Ytong sistem gradnje obuhvata i sistemske elemente za izradu horizontalnih i vertikalnih serklaža, kao i nadvratne grede koji značajno olakšavaju i dodatno ubrzavaju gradnju objekta, bez potrebe za oplatama i šalovanjem. Za gradnju objekata Ytong blokovima upotrebićete 2,5 puta manje vremena nego kod gradnje klasičnim materijalima.

Vredno je napomenuti da zidovi od Ytong porobetona imaju prednosti koje nemaju dvoslojni zidovi. Izuzev što poseduju izuzetna toplotna svojstva, Ytong zidovi su sačinjeni od potpuno prirodnih materijala, što omogućava zdravo i kvalitetno stanovanje.

MIT 3: Jednoslojni zidovi od porobetona nisu stabilni i trajni

Ni jedan drugi građevinski materijal ne povezuje visoku stabilnost i optimalnu toplotnu izolaciju bolje od Ytong-a. Idealna kombinacija odlučujućih prednosti proističe iz jedinstvene ćelijske strukture. Ytong materijal garantuje postizanje jednake čvrstine u svim smerovima bloka.

U Srbiji postoji mnogo kuća izgrađenih od jednoslojnih Ytong zidova, koje traju i zadržavaju nepromenjene karakteristike godinama. Pravilna primena celokupnog Ytong Sistema gradnje obezbeđuje siguran, trajan i energetski efikasan dom. Najstarija kuća od Ytong materijala izgrađena je u Švedskoj pre vise od 100 godina i ona je najbolji dokaz da nema osnova da se dovodi u pitanje trajnost zidova od porobetona.

MIT 4: Jednoslojni zidovi od porobetona izoluju kuću lošije od dvoslojnih

Upravo suprotno. Jedino Ytong sistem gradnje nudi sistemska rešenja – velike dimenzije blokova i zidanje malterom u tankom sloju omogućavaju veoma brzu i energetski efikasnu gradnju, pri kojoj su gubici energije svedeni na minimum.

Izuzetna termoizolaciona moć Ytong-a potiče od osobine materijala da gotovo ne akumulira toplotu. Zapravo, kada se zagrevaju prostorije sa zidovima od „tradicionalnih“ materijala najpre se greju sami zidovi, pa tek nakon zagrevanja zidova počinje grejanje samog prostora. Kod Ytong materijala skoro da nema akumulacije toplote u zidovima, pa se samim tim prostor greje znatno brže! Upravo zato se u objektima izgrađenim od Ytong-a ostvaruju značajne uštede u računima kako zimi za grejanje, tako i leti za hlađenje.

MIT 5: Klasična armirano-betonska ploča se ne može postavljati na jednoslojne zidove od porobetona

Da to nije tačno najbolje svedoči podatak da mnoge kuće izgrađene od porobetona imaju armirano-betonske ploče. Teški armirano betonski plafoni –mogu se bezbedno osloniti na jednoslojne zidove od porobetona.

Jedina stavka na koju treba obratiti posebnu pažnju kod ovakvih zidova je pažljiva izolacija plafonskih prstenova kako bi se što više ograničila veličina linearnih toplotnih mostova na mestu gde oni počivaju. Ovo je važno jer ovde plafonski prstenovi nisu spolja izolovani istim slojem izolacije kao celi spoljni zidovi.

Preporuka: Naša preporuka je da koristite kompletan Ytong sistem gradnje, čiji je neoizostavni deo Ytong bela tavanica. U pitanju je polumontažni sistem koji na jednostavan način i sa izuzetnim termičkim svojstvima rešava pitanje izvođenja međuspratnih, krovnih, stepenišnih i ostalih konstrukcija.

MIT 6: Jednoslojni zidovi od porobetona lako apsorbuju vlagu iz vazduha

Porozna struktura Ytong porobetona može ostaviti utisak da ovaj tip blokova lako upija vlagu. Međutim, zidovi od Ytong blokova imaju istu otpornost na difuziju vodene pare kao i zidovi od klasičnih blokova.

Nesumnjiva prednost za kuću i njene stanare je to što Ytong zidovu balansiraju odnos unutrašnje i spoljašnje temperature i vlažnosti vazduha. Zdrava i prijatna mikro klima rezultat je jedinstvenih karakteristika Ytong materijala.

Iz tog razloga se posebno preporučuju jednoslojni zidovi od porobetona. Njegova jednostavna ugradnja, otpornost na vatru i vlagu, čine ga idealnim izborom za gradnju stambenih objekata. Ekološki je prihvatljiv jer je napravljen od prirodnih materijala i odlikuje ga izuzetna paropropusnost.

Ujedno, zahvaljujući svom izrazito alkalnom hemijskom sastavu, porobeton ne podržava razvoj bakterija i plesni. Zidovi od porobetona mogu lako osloboditi vlagu koja se u njima nakupila ne samo u unutrašnjost kuće, već i u spoljašnju sredinu, što nije moguće kod dvoslojnih zidova izolovanih polistirenom. Ovo drugo svojstvo je posebno vredno u fazi izgradnje kuće, jer se jednoslojni zidovi od porobetona suše brže.

MIT 7: Kuće sa jednoslojnim zidovima od porobetona ne treba graditi u područjima sa rizikom od poplava

Svakako ne bi trebalo graditi kuće u područjima koja su u opasnosti od poplava, nezavisno od materijala za gradnju. To ne menja činjenicu da kuće ponekad budu poplavljene, i to ne samo zbog nepovoljnih i teško predvidljivih vremenskih uslova.

Istraživanja, a i praksa na poplavljenom terenu, pokazale su kako u propisno ozidan Ytong zid voda ne prodire u njegovu dubinu, već zahvata samo tanak površinski sloj. Za razliku od većine drugih građevinskih materijala, Ytong ima nepovezane šupljine s malim učešćem kapilara i velikom površinom otvorenih pora. Zato se takvi zidovi brže suše. Kod drugih građevinskih materijala, voda ulazi i zadržava se u velikom broju kapilara, koji usporavaju sušenje.

Takođe je važno da spoljašnji i unutrašnji zidovi od porobetona – čak i potpuno zasićeni vodom tokom poplava – nakon sušenja ne menjaju svoju strukturu i funkcionalna svojstva i ne predstavljaju okruženje za razvoj bakterija i plesni. Kuće sa ovakvim zidovima se stoga mogu koristiti nakon renoviranja na isti način kao i do sada, bez opasnosti po zdravlje stanovnika.