Top

Optimalna debljina fasadnog zida

Fasadni zidovi predstavljaju najvažniji element u građevinskoj konstrukciji, koji ne samo da pruža zaštitu od spoljašnjih uticaja već utiče i na sam izgled i funkciju objekta. Kvalitetan fasadni ili spoljašnji zid, preduslov je stabilnosti i trajnosti svakog objekta. Čineći osnovu konstrukcije, njegova uloga je da obezbedi dobru toplotnu izolaciju, komforne uslove boravka i zdravo stanovanje. Odabir adekvatnog fasadnog sistema jedna je od najvažnijih odluka koja će itekako uticati na buduće uštede u vašem kućnom budžetu.

Planirajte energetsku efikasnost vaše kuće

Planiranje i izgradnja objekta uključuje mnoštvo različitih detalja i tehničkih propisa koji nisu u dovoljnoj meri poznati pojedincu.

Različiti detalji u projektu mogu se organizovati na način da predstavljaju optimalno rešenje koje će ispuniti sve propisane uslove za izgradnju. Pri gradnji fasadnih zidova, važno je proveriti lokalne propise i standarde kako bi se osiguralo da zidovi zadovoljavaju sve zahteve za stabilnost, trajnost i energetsku efikasnost budućeg objekta.

Stoga, najvažniji deo projekta, koji će obezbediti energetsku efikasnost je optimalna debljina fasadnog zida. Optimalna debljina fasadnog zida zavisi od brojnih činilaca ali bi trebala biti dovoljna da pruži adekvatnu izolaciju, i dobru statiku objektu.

Kvalitetan fasadni zid, osiguraće dobru termoizolaciju kuće i značajno smanjiti potrošnju energije za zagrevanje i hlađenje prostorija.

A kako ujedno odabrati pravi građevinski materijal i kvalitetnu termoizolaciju koja je ključni preduslov za najveće uštede u svakom objektu?

Ytong fasadni zid – I gradnja i izolacija

Da li ste nekada razmišljali koje delove izgrađenog objekta nije moguće menjati?

Kategorije poput podova, stolarije, veličine i rasporeda prostorija, pa čak i krova uvek možete promeniti, ali ne i spoljne zidove! Oni predstavljanju jedinu nepromenljivu kategoriju na objektu, i zato je važno izabrati kvalitetne materijale za njihovu gradnju.

Ytong Termo je „2u1“ građevinski materijal, koji omogućava odličnu toplotnu izolaciju, uz izuzetnu masivnost, trajnost i otpornost na pritisak. Osmišljen da zadovolji najviše standarde energetske efikasnosti, Ytong termo blok prepoznat je kao idealno rešenje za gradnju spoljašnjih zidova. Reč je o blok koji u samo jednom sloju, bez dodatne termoizolacije, zadovoljava propisane vrednosti koeficijenta prolaza toplote u zidu definisane pravilnikom o energetskoj efikasnosti.

To znači, ukoliko za gradnju kuće odaberete Ytong Termo blok 30, 37,5cm, dodatna termoizolacija na fasadnom zidu nije potrebna, već se samo nanosi tanak sloj spoljašnjeg maltera i završni sloj fasade po izboru. Takav Ytong zid zadovoljava važeće tehničke propise a optimalna debljina zida bez dodatne toplotne izolacije omogućava čak i izgradnju niskoenergetske kuće sa energestkim razredom B.

Ni jedan drugi građevinski materijal ne povezuje visoku stabilnost i optimalnu toplotnu izolaciju bolje od Ytong-a. Blokovi su izuzetno lagani i imaju visoku toplotnu otpornost, što znači da se veoma malo tolopte gubi kroz njih.

Njegova jednostavna ugradnja, otpornost na vatru i vlagu, čine ga idealnim izborom za gradnju stambenih objekata. Ekološki je prihvatljiv jer je napravljen od prirodnih materijala i odlikuje ga izuzetna paropropusnost.

Zato u kućama građenim Ytong blokovima nema vlage i kondenzacije, nema isušenog ili neprijatno vlažnog vazduha, već čist i prijatan vazduh cirkuliše u svim prostorijama.

Kako dodatno unaprediti energetsku efikasnost fasadnog zida?

Kod većine objekata spoljašnji zidovi su mesta gde dolazi do najvećih gubitaka toplote. Adekvatna termoizolacija je važan činilac koji u velikoj meri nedostaje stambenom fondu u Srbiji i za posledicu ima nepotrebno rasipanje električne energije.

Više od 70% kuća kod nas nema odgovarajuću, a najčešće nikakvu termoizolaciju.

Kako bi se unapredila energetska efikasnost objekata i dugoročno smanjili gubici energije, neophodno je izolovati fasadne zidove.

Većina toplotnih izolacija ima ograničenu trajnost, ili drugim rečima, svojstva toplotne izolacije se gube tokom godina. Izuzetak je Multipor termoizolacija, koja je potpuno mineralnog, čvrstog sastava i tokom vremena zadržava svoje toplotne karakteristike. Kombinacijom Ytong zida i Multipor termoizolacionih ploča, mogu se dodatno unaprediti toplotne performanse fasadnog sistema. Čak uz pomoć Multipor ploča, debljina fasadnog zida može biti manja, ali će i dalje obezbeđivati odličnu toplotnu izolaciju.

Multipor ploče su „All in One“ termoizolacioni  materijal, sa brojnim prednostima u odnosu na do sada korišćene materijale slične namene. U potpunosti negorive, visoke pritisne čvrstoće, idealne su za primenu na svim pozicijama objekta, a posebno su pogodne za smanjenje termo mostova u zonama armiranobetonskih stubova, greda i ploča u konstrukciji.

Bez obzira koju debljinu spoljašnjih zidova odaberemo, čini nam se da toplota uvek pronađe najkraći put da se izgubi. Zato je zadatak svih elemenata omotača objekta, a ne samo odabranog fasadnog sklopa da što više spreči gubitak toplote i obezbedi dragocene uštede.
Na kraju, fasadni zidovi su mnogo više od obične spoljašnje zaštite objekta, oni su ključni elementi u izgradnji funkcionalnih, energetski efikasnih i održivh objekata.