Izvođenje grubih građevinskih radova

Ukoliko je Vaš izbor da objekat izvodite po fazama, moguć je dogovor sa izvođačima da se objekat izvede do nivoa tako zvane „Sive faze“.

Siva faza podrazumeva završetak grubih građevinskih radova:

  • Temelja
  • Zidova
  • Krova

To bi značilo da je objekat pokriven i dovoljno zaštićen za naknadno otpočinjanje faze zanatskih i završnih radova. Dogovor o izvođenju objekta na ovaj način je moguć sa izvođačima a cena zavisi od spratnosti i veličine kuće. Za prosečan model prizemne kuće od 100 m², sa potkrovljem, cena ove faze kreće se od 180 eur/m².