Top

Ytong bela tavanica, kao sastavni deo Ytong sistema gradnje, na jednostavan način i sa izuzetnim termičkim svojstvima rešava pitanje izvođenja međuspratnih, krovnih, stepenišnih i ostalih konstrukcija.

Ytong bela tavanica

Šta je Ytong bela tavanica?

Ytong bela tavanica je polumontažni sistem za izradu međuspratnih, krovnih, stepenišnih i ostalih konstrukcija. Nezamenljiv je kod rekonstrukcija, nadogradnji i adaptacija objekta.

Prednosti Ytong bele tavanice su:

 • Lagana, a izuzetno nosiva konstrukcija
 • Mala težina konstrukcije: masa od 150 do 175 kg/m2
 • Izvodi se bez gornje betonske ploče
 • Jednostavna za ugradnju – mali utrošak betona
 • Konstrukcija sa minimalno podupiranja
 • Mogućnost izrade površina neobičnih i specifičnih oblika
 • Gredice se proizvode “po meri” prilagođene konkretnom projektu
 • Koristi se već nakon 24 sata od trenutka betoniranja gredica
 • Nosiva konstrukcija s najboljom toplotnom izolacijom
 • Vrhunska otpornost na požar i potrese (A1 klasa negorivosti)
 • Prijatna mikroklima u prostoru postignuta odličnom paropropustnošću

Elementi Ytong bele tavanice

Gredica

Gredica je prefabrikovani deo iz kojeg, u postupku betoniranja konstrukcije, nastaje glavno nosivo rebro. Gredica se sastoji iz: glavnog kostura (rešetkastog) nosača, dodatne armature gornjeg i donjeg pojasa (prema čemu se razlikuju različiti tipovi) i izbetoniranog donjeg dela, na koji se prilikom montaže oslanjaju Ytong ispunski blokovi i ležajnice.

Ytong ispunski blok

Ytong ispunski blok od lakog betona (porobetona) mase oko 550kg/m3 postavlja se između gredica i služi kao skela za hodanje, a nakon zalivanja rebara i izrade premaza tankoslojnim malterom sastavni je deo konačne konstrukcije.
Takav pojedinačni blok može izdržati opterećenje i do 1 tone. Poprečnim i uzdužnim sečenjem, dimenzije bloka se lagano mogu prilagoditi i manjim razmacima gredica, kao i raznim oblicima.

ytong međuspratni blok

Oznaka proizvoda Dimenzije Grupa proizvoda Srednja vrednost pritisne čvrstoće Zapreminska masa u suvom stanju Dimenzijsko postojanje-skupljanje Zvučna izolaciona moć Toplotna provodljivost Otpornost na požar
l d h
mm mm mm N/mm2 / t/m3 N/mm2 kg/m3 mm/m Db W/Mk min
YBT 15 625 150 200 4,5 / 0,55 4,5 550 0.1 42 0.135 180

Primena Ytong bele tavanice na poziciji krovne konstrukcije

Osim za međuspratne konstrukcije, Ytong bela tavanica je idealna u slučajevima izgradnje ili adaptacije krovnih konstrukcija.

Pre betoniranja može se hodati samo po blokovima, ne i po gredicama. Ytong ispunski blok ne sme se opterećivati masom većom od 120 kg/kom.

Podupirači se postavljaju na uzastopnim razmacima od 2,00 m’. Tom prilikom se konstrukciji izvodi radno nadvišenje u skladu sa tehničkim uputstvom. Nakon svaka četiri ispunska bloka postavlja se ležajnica kao oplata poprečnog rebra.

U poprečna rebra u gornju i donju zonu uvlači se dodatna armatura Rø8 B500. Gredice i poprečna rebra nalivaju se sitnozrnim betonom (agregat 0-4 mm) karakteristične pritisne čvrstoće C20/25. Potrošnja betona iznosi cca 12-15 lit/m2 krovne konstrukcije.

Pre betoniranja, ispunske blokove potrebno je natopiti vodom. Nakon betoniranja gredica, kada beton malo očvrsne, površinu krovne konstrukcije je potrebno pregletovati tankoslojnim Ytong malterom u debljini sloja 1-2 mm. Čak je bolje da se retka masa maltera razastre običnom metlom.

Izvođenje Ytong bele tavanice

Pri izvođenju Ytong bele tavanice postoje određena pravila kojih se moramo pridržavati; slaganje započinje postavljanjem gredica na osni razmak 68 cm koji određuje dužina Ytong ispunskog bloka.

Ytong belu tavanicu je prilikom montaže potrebno podupirati. Podupirači se postavljaju na uzastopnim razmacima od 2,00 m. Tom prilikom se izvodi radno nadvišenje konstrukcije u skladu sa tehničkim uputstvima. Preporučuje se hodanje samo po blokovima, ne i po gredicama. Nije dozvoljeno skakanje po blokovima, a vožnja lakih građevinskih kolica moguća je samo preko dasaka. Ispunski blok se ne sme opterećivati masom većom od 120 kg/kom. Nakon svaka četiri ispunska bloka postavlja se ležajnica kao oplata poprečnog rebra.

U poprečna rebra u gornju i donju zonu uvlači se dodatna armatura Rø8 B500. Gredice i poprečna rebra nalivaju se sitnozrnim betonom (agregat 0-4 mm) karakteristične pritisne čvrstoće C20/25. Potrošnja iznosi cca 12-15 lit/m2 tavanice. Pre betoniranja, ispunske blokove je potrebno natopiti vodom. Nakon betoniranja gredica, kada beton malo očvrsne, tavanicu je potrebno pregletovati tankoslojnim Ytong malterom u debljini od 1-2 mm. Čak je bolje da se retka masa maltera razastre običnom metlom. Plafon Ytong bele tavanice malteriše se laganim krečno-gipsanim ili gipsanim malterom, do debljine od 1cm.

Primena

Brojne mogućnosti primene Ytong bele tavanice

Uputstvo za izvođenje

Uputstvo za montažu korak po korak