Top

Ytong Fono blok

Pobednik u borbi protiv decibela!

Da li znate šta nema ukus, boju i miris, a narušava nam kvalitet života, iako je neopipljivo? Sveprisutno je a predstavlja onu vrstu zagađenja okoline koja nam krade san i mir? Odgovor je buka.

Ytong Fono obezbeđuje efikasno i sistemsko rešenje protiv buke unutar stambenog i poslovnog prostora. Sa Ytong Fono blokom dimenzija 25 cm postiže se zvučna izolacija u visini od 55 dB što je iznad propisanih normi (52 dB). To je potpuno nov koncept za pregrade kada su u pitanju zidarski radovi na objektu koji zadovoljavaju sve standarde propisane domaćom regulativom.

Osim što efikasnom zvučnom izolacijom štite zdravlje ljudi, Ytong Fono blokovi istovremeno i projektantima olakšavaju izbor materijala u fazi projektovanja, nudeći im sistem pregradnih zidova koji, pored zahteva za zvučnom izolacijom, ispunjavaju i zahtev za koeficijentom prolaza toplote U, prema propisanom Pravilniku o energetskoj efikasnosti zgrada.

Primena

Najnovija formula inovativnog sistemskog rešenja za zaštitu od buke unutar stambenog ili poslovnog prostora krije se u kombinaciji Ytong Fono blokova različitih dimenzija, koji zajedno pružaju najefikasniju zvučnu izolaciju unutar stambenih jedinica.

Pozicije:

  • Zvučna izolacija između dva stana;
  • Zvučna izolacija između stana i hodnika;
  • Zvučna izolacija unutar same stambene jedinice

Postojeći asortiman Ytong Fono blokova dimenzije 25 cm, proširen je sa tri nove dimenzije, odnosno Fono blokovima od 20, 15 i 12 cm, a svaka dimenzija ima svoje preporučene pozicije ugradnje shodno potrebama i karakteristikama prostora. Tako se, primera radi, za izolaciju unutar same stambene jedinice preporučuju Ytong Fono blokovi dimenzija 12 i 15 cm, dok se veće dimenzije od 20 i 25 cm uglavnom koriste za zvučnu izolaciju između dva stana ili stana i hodnika.