Top

Ytong Nadvratne grede

Nadvratne grede za pregradne, nenosive zidove

Ytong Nadvratne grede su gotovi, prefabrikovani elementi, koji su odmah spremni za upotrebu i koji kao takvi omogućavaju brzo i jednostavno rešavanje pozicija nadvratnika u unutrašnjim, pregradnim, nenosivim zidovima, bez oplate, dodatne armature i nalivanja betona.

Grede se izrađuju u šest različitih dimenzija – za debljine zidova 100, 120 i 150 mm i širine otvora od 700 do 1200 mm. Dužina gredica je 1200 mm i 1500 mm. Nije dozvoljeno skraćivanje nadvoja niti modifikovanje preseka na drugi način. Lepljenje se vrši pomoću Ytong tankoslojnog maltera.

Prednosti

  • Laka i brza ugradnja
  • Mala težina
  • Bez oplate i nalivanja betona
  • Idealno uklapanje sa Xella sistemom gradnje
  • Bez termo mostova
  • A1 klase negorivosti prema SRPS EN 13501-1

Ugradnja Ytong nadvratne grede

Brza gradnja, jedna je od brojnih prednosti Ytong sistema, a zahvaljujući Ytong nadvratnim gredama, sada je gradnja još brža. Grede sadrže fabrički ugrađenu armaturu, te se veoma brzo i lako postavljaju, nakon čega je moguće odmah nastaviti sa procesom zidanja.