Top

Ytong FIX malter za zidanje

Za zidanje Ytong blokova

Posebno prilagođen strukturi Ytong materijala, upotrebljava se za zidanje Ytong blokovima i elementima. Malter se priprema dodavanjem suvog praha iz vreće u vodu i mešanjem električnim Ytong mešačem. Za izradu 1 kg gotovog maltera koristi se 0,26 l vode, ili za celu vreću 6,5 l vode. Na blok se nanosi posebnim lopaticama (iz seta Ytong alata) u debljini max. 3 mm. Samo nanet na blok u navedenom sloju debljine < 3 mm, Ytong tankoslojni malter omogućava da zid zadovolji tražene termičke karakteristike.

Ytong tankoslojni malter u svemu odgovara gradnji Ytong blokovima i elementima i kao takav se mora i primenjivati u Ytong sistemu gradnje.

Prednosti

  • suva smesa za mešanje
  • brza i jednostavna priprema, bez mešalice
  • minimalan utrošak vode
  • jednostavno nanošenje maltera
  • tankoslojni nanos 1-3 mm
  • bez termo mostova na fugama
  • velika čvrstoća zida

Primena Ytong FIX maltera

Površina blokova na koju se malter nanosi mora biti čista, suva, otprašena, i bez ostataka koji umanjuju prianjanje maltera. Zbog povećanja seizmičke stabilnosti objekta, malter se nanosi u tankom sloju kako na horizontalne, tako i na vertikalne dodirne površine. Ovako tanak sloj maltera omogućava formiranje idealnog sloja između u dva bloka čime se sprečava veći gubitak toplote tokom eksploatacije.