Top

Ytong Ugaoni blok

Blokovi za izradu vertikalnih serklaža

Ytong Ugaoni blokovi se koriste za izradu vertikalnih protivpotresnih AB serklaža na uglovima spoljnih zidova, kod spojeva spoljnih zidova sa unutrašnjim nosećim i veznim zidovima, kao i kod zidova velikih dužina (l > 5,0 m), a koji su bez poprečnih nosećih zidova. Ovi elementi omogućavaju izradu vertikalnog serklaža bez spoljne oplate.

Masivnost i otpornost na pritisak materijala preduslov su stabilnosti svake građevine. Ytong ugaoni blokovi su neizostavan deo Ytong sistema gradnje. Uz optimalan utrošak armature i betona pružaju čvrstu i sigurnu konstrukciju.

Prednosti

  • izrada vertikalnih serklaža bez oplate
  • brza i laka ugradnja
  • seizmička otpornost
  • jednostavno rešenje termo mostova
  • minimalan utrošak radnog vremena za ugradnju
  • A1 klasa negorivosti