Top

Kako sanirati balkone i terase od prodora vode

Sanirati balkone i terase od prodora vode nije jednostavno, ali ne može se reći da je nemoguće. Najvažnije je da se ustanovi šteta kao i tačan razlog prodora.

Voda predstavlja stalnu pretnju i glavni je uzrok građevinskih oštećenja, nebitno da li je reč o novosagrađenim objektima ili održavanju već postojećih.

Veoma je važno odabrati pravi materijal koji će sprečiti prodor vode na balkone i terase kao i enterijer zgrade.

Postoje materijali koji su veoma jednostavni za aplikaciju a koji osiguravaju dugotrajnu zaštitu od vode bez obzira na to kojim uticajima su izloženi.

Čime sanirati terasu i balkon

Za popločavanje terasa i balkona uglavnom se koriste pločice otporne na mraz, vodootporna lepila i masa za fugovanje.

Svedoci smo da i uprkos napretku graditeljstva i sve brojnijim sredstvima za hidroizolaciju, pločice ipak otpadaju nakon određenog vremena. Sanirani balkon već tokom prve zime propada.

U čemu je problem?

Najveći problem je u materijalima. Naime, svaki materijal ima različit koeficijent termičke dilatacije.

Na primer: Ako zalepite pločice na betonsku ploču ili glazuru s vodonepropustivim fleksibilnim lepilom, doći će do različitog naprezanja materijala pri visokim letnjim temperaturama. Zagrejani beton se rasteže i pri tom razvlači lepilo. Međutim, kada dođe jesen i kada je volumen materijala manji, beton se skuplja a lepilo se mrvi i puca u dodiru s pločicama.

Dodatni problem nastaje zimi kada temperatura padne ispod nule. Tada se voda pretvori u led, što povećava volumen te razara strukturu između betona i pločica. Voda, koja je zarobljena između pločica i betona, ponovo se pretvara u vodenu paru pri višim temperaturama. Ta para pri širenju deluje na podlogu i svojim pritiskom podiže komade keramike i hidroizolacije.

Problem postaje još veći ukoliko je na terasama višeslojna podloga. U tom slučaju vrlo je važan pravilan raspored samih slojeva kao i kvalitetno izvođenje radova. Ovakva podloga uglavnom se koristi iznad prostorija koje se greju.

Kako sprečiti štetu?

Kako bi se efikasno rešio problem različitog koeficijenta termičke dilatacije, potrebno je razdvojiti te dve površine i to na takav način da jedan sloj nema bitan uticaj na drugi.

U tu svrhu može da se koristi proizvod u obliku polietilenske membrane mrežaste teksture koja s donje strane ima filc koji služi za bolje prianjanje za donji sloj lepila. Međutim, potrebno je dobro se raspitati kod izvođača radova, s obzirom na to da ne ugrađuju svi tu membranu.

Kako deluje membrana

Polietilenska membrana ima sledeća svojstva:

  • fizički odvaja slojeve, ali opet drži sve na okupu
  • omogućuje rastezanje materijala
  • ne propušta vodu
  • ravnomerno raspoređuje opterećenje
  • sistem vazdušnih kanalića preuzima ulogu raspršivača pare

Postavljanje membrane je veoma jednostavno, ali treba obratiti pažnju na detalje.

Naime, membrana se iseče na meru. Nakon toga se lepilo nanese lopaticom. Onda se membrana stavi na lepilo i pritisne. Tek na tako pripremljenu podlogu ponovo se nanese lepilo, a onda i pločice.

Kad se zanemari hidroizolacija

Veliko nevreme sa ogromnom količinom kiše, koje može da traje i po nekoliko dana, otkriva sve greške kod terase i balkona. Nevažno je koliko je zgrada stara, vlaga uvek pronalazi put.

S tim u vezi, hidroizolacija veoma je bitna prilikom svake izgradnje objekta ili njegove sanacije.

Hidroizolacija ima zadatak da zaštiti delove objekta koji su stalno ili privremeno pod uticajem vode i vlage. Ona predstavlja skup različitih tehničkih postupaka kojima se prvenstveno štite ukopani delovi objekta, ali ne treba zanemariti ni zaštitu unutrašnjeg prostora od prodora vode i vlage.

Hidroizolacija mora da bude jednostavna za ugradnju, otporna na spoljašnje uticaje i konkurenta na tržištu.

Veoma je važno izabrati odgovarajući materijal za hidroizolaciju kao i ugraditi ga pravilno jer je sanacija vlage veoma složen i skup postupak.

Dešava se da se proces hidroizolacije odradi površno ili se u neznanju prilikom izrade zanemari neki detalj. Tako dolazi do pojave vlage u stanovima. Jedno rešenje jeste postavljanje nove hidroizolacije na postojeće pločice i problem bi trebalo da bude rešen. No, nije svaki put tako.

Hidroizolacija Ytong zidova

Ytong, kao porasti beton, ima odlična vodootporna svojstva. Posebno se ističe Multipor kao toplotni izolator koji je i vodootporan.

Postavljanje hidroizolacije kod Ytong zidova jednostavnije je nego kod zidova od opeke ili armiranog betona. Naime, zid od opeke nephodno je obraditi cementnom glazurom pre nanošenja hidroizolacije, dok zid od betona treba prvo izbrusiti kako ne bi došlo do probijanja izolacije.

Kada je reč o Ytong zidovima, postupak je drugačiji. Takav zid se samo očisti od prašine, a onda se na njega direktno nanese hladan bitumenski premaz. Kada se on osuši, vrućim postupkom se nanesu hidroizolacione varene trake.

Sanacija hidroizolacije je složena

Primer:

Hidroizolacija u novogradnji postavljena je ispod pločica, estriha i toplotne izolacije. Međutim, nakon prvih kiša pojavila se vlaga. Nije se odmah išlo na utvrđivanje uzroka vlaženja, a za krivce su proglašeni izvođači toplotne izolacije i estriha koji su „napravili“ rupe u hidroizolaciji.

Stanari novogradnje tražili su sanaciju s obzirom na garanciju investitora na izvršene radove. Investitor je angažovao novog izvođača radova i pri tom dobio novu garanciju.

Izvođači su napravili hidroizolaciju preko već postojećih pločica i podigli je na zid, pa su postavljene i nove pločice. Međutim, nakon kišnog perioda vlaga se ponovo pojavila, ali ovog puta u stanovima ispod terase. Stanari su opet tražili novu sanaciju.

Traženje tačnog uzorka štete

Kako na početku nije ustanovljen tačan uzrok vlaženja, već je samo rađena sanacija koja nije davala rezultate, investitor angažuje ovlašćenog termografistu. On infracrvenom termografijom pronalazi mesto ulaza vode i na taj način omogućava da sanacija bude ispravno obavljena. Na ovaj način, kao i sprovođenjem istraživanja, utvrđeno je tačno mesto ulaza vode i mesta gde detalji hidroizolacije nisu pravilno izvedeni.

Kako bi se tačno utvrdila greška, mesto propuštanja hidroizolacije ograđeno je i podvrgnuto probi toplom vodom. Infracrvenom termografijom jasno se videlo da je topla voda ulazila na mestu oštećenja i prolazila ispod estriha i pločica. Uzrok propuštanju vode bilo je oštećenje prve hidroizolacije kao i postavljanje druge bez rubnih traka, čime je prodiranje vode samo skrenuto na donje stanove.

Još nekoliko nepravilnosti utvrđeno je prilikom pregleda ali uzrok nije povezan sa hidroizolacijom. Naime, on je pripisan kondenzaciji u klima uređaju, a vlaga je dolazila kroz oštećenu fasadu kod postavljanja balkonske ograde.

Tačno utvrditi grešku u hidroizolaciji

Veoma je važno tačno utvrditi razloge i uzroke, kao i mesta prodora vode kako se ne bi stvarali dodatni troškovi, a voda i vlaga samo skretale u smeru prodiranja.

Kada se kvalitetno detektuje mesto ulaza vode, sanaciju je moguće izvesti u nekoliko detalja, što je ipak najjeftinije i najsigurnije.