Top

Silka Light: Inovativno sistemsko rešenje u borbi protiv buke

Gradovi su atraktivna mesta za život koja po svojoj strukturi pružaju dostupnost brojnim sadržajima i to je ujedno i jedan od najčešćih razloga koji opredeljuje ljude da upravo grad odaberu kao mesto za život. Međutim, kakva je situacija sa zagađivačima u gradovima? Jedan od zagađivača koji konstantno čujemo, ali premalo govorimo o njemu jeste buka.

Iako često biramo da je ignorišemo, nimalo nije jednostavno uživati u popodnevnom odmoru u svom domu uz zvuke saobraćaja, buke sa obližnjeg gradilišta ili preglasne muzike koja dopire iz susednog stana. Mada nismo uvek toga svesni, buka nepovoljno utiče na naš odmor, raspoloženje, produktivnost na poslu i sveukupnu našu dobrobit.

Lakša konstrukcija, odlična zvučna izolacija

U građevinarstvu, buka predstavlja jedan od najčešćih izazova komfornog stanovanja. Svaki segment konstrukcije utiče na nivo buke unutar stambenog objekta, ali svakako najznačajniji jeste materijal od koga su izgrađeni fasadni zidovi. Spoljašnji omotač ujedno predstavlja i najveću površinu na objektu i direktnu barijeru između stanara i buke. Međutim, kako pomiriti visoku gustinu materijala koja opterećuje konstrukciju sa izuzetnim zvučnim karakteristikama? Lako, uz Silka Light. U pitanju je inovativno sistemsko rešenje u borbi protiv buke koje dolazi iz kompanije Xella.

Vrhunska zvučna i termo izolacija, manja zapreminska masa proizvoda, protivpožarnost (A1 klase reakcije na požar), stabilnost, trajnost i brža gradnja, samo su neke od karakteristika ovog sistema. Ekonomičan i efikasan, Silka Light fasadni sistem se izdvaja kao jedinstveno rešenje na domaćem tržištu, za zaštitu od buke na spoljašnjim zidovima.

Idealan sistem za izgradnju fasadnih zidova

Zahvaljujući izuzetnim karakteristikama kao i ekonomičnosti blokova, Silka Light fasadni sistem predstavlja optimalno rešenje za izgradnju svih vrsta objekata koji zahtevaju adekvatan nivo zvučne izolacije. Potpuno prirodan sastav izdvaja Silka Light sistem kao ekološko rešenje pogodno za izgradnju savremenih objekata prema svim standardima moderne i održive gradnje.

Sa preporučenim pozicijama Silka blokova u kombinaciji sa različitim vrstama obloga, postižu se zavidne vrenosti po pitanju zvučne i termo izolacije.

Fasadni zidovi

Njihova primarna uloga jeste da štite objekat od spoljašnjih uticaja, da budu postojani i trajni, ali i istovremeno pruže zaštitu od zvučnih i temperaturnih kolebanja. Primenjen za izgradnju spoljašnjih zidova, Silka Light fasadni sistem sa svega 10 cm EPS ili mineralne vune zadovoljava traženu U vrednost zida (U≤0,3 W/m²K) u skladu sa Pravilnikom o energetskoj efikasnosti.

Zidovi prema grejanom prostoru / zidovi između stambenih jedinica

Kada su u pitanju zidovi između stambenih jedinica, odnosno zidovi unutar prostora koji se obostrano zagreva, pravilnik propisuje U vrednost U≤0,9 W/m²K. Upotrebom Silka Light blokova u kombinaciji sa svega 5 cm Multipora, EPS-a ili mineralne vune, ostvaruju se propisi po pitanju termike i zvučne izolacije od 52dB predviđenih aktuelnom zakonskom regulativom.

Zidovi prema negrejanom prostoru

Zahtev za zidove prema negrejanom prostoru propisuje koeficijent toplotne provodljivosti U≤0,4 W/m²K, koji se ostvaruje dodavanjem 8 cm Multipora, EPS-a ili mineralne vune na Silka Light blok. Istovremeno, postiže se predviđena zvučna izolaciona moć za ovu poziciju od 52dB.

Silka Light 3u1 rešenje

Zvučna izolacija danas nije nedostižna i ne predstavlja luksuz. Naprotiv, zvučni komfor predstavlja potrebu koju nam nameće moderno životno okruženje.

Zahvaljujući savremenim materijalima i inovativnim fasadnim sistemima poput Silka Light, moguće je ostavariti idealnu zvučnu izolaciju na spoljašnjim zidovima, čvtstoću i nosivost a sve to bez prevelikog opterećivanja konstrukcije. Projektantima i investitorima sada je na raspolaganju 3 u 1 Silka Light rešenje:  fasadni sistem, adekvatna termika i savršena zvučna izolacija spoljašnjih zidova. Novi koncept Silka Light, zvučnu izolaciju podiže na viši nivo obezbeđujući željeni komfor i kvalitetne uslove stanovanja.