Top

Solarni crep, inovacija modernog doba

Zahvaljujući inovativnom proizvodu Terran Generon, možemo zaboraviti na tradicionalne velike solarne panele. Međutim, postavlja se pitanje kako su solarni crepovi povezani sa sistemom i da li treba da se plašimo kvara?

Terran Generon se razlikuje od klasičnih panela koji generišu energiju i po izgledu i po instalaciji. Reč je o revolucionarnoj inovaciji koju je teško uporediti sa ranije rasprostranjenim gigantskim pločama, jer ih daleko nadmašuje, ali mnogi i dalje upoređuju njena svojstva sa njima, što dovodi do mnogih nesporazuma. Ako svaki solarni crep mora biti povezan na mrežu posebno, da li je šansa za kvar veća na osnovu zakona velikih brojeva? Da vidimo šta je istina!

Crep pun (solarne) energije

Ranije su oni koji su želeli da iskoriste prednosti koje nudi solarni sistem imali dve mogućnosti: postavljali su panele na krov ili na neiskorišćeni deo parcele. Oba su kompromisna rešenja, jer narušavaju estetsku vrednost nekretnine, postavljanje na krov lomi strukturu krovne obloge, a solarni paneli na skelama izgrađenim na zemlji mogu biti opasni za porodicu sa malom decom. Terran Generon se, s druge strane, u potpunosti uklapa u ravan krova, tako da je bez premca u pogledu bezbednosti, kao i estetike.

Tokom proizvodnje, visokoefikasne monokristalne silicijumske ćelije su izgrađene na podlozi od betonskih crepova. One pretvaraju energiju sunčevog zračenja direktno u električnu energiju, a da bi tako proizvedena električna energija ušla u mrežu, svaki Generon crep mora biti povezana na sistem. Ali veći broj veza sam po sebi ne znači da bi trebalo više da se plašite neuspeha. Na primer, solarna elektrana od 500 kWp zahteva 1.500 – 1.700 priključaka, ali i dalje radi kako treba, u poređenju, Generon sistemi koriste znatno manje, 360 priključaka.

Generon solarni konektori za crep

Prilikom razvoja Generon-a, bio je, naravno, važan aspekt da se eliminiše rizik od neuspeha što je više moguće. Ćelije su laminirane u kaljenom staklu – EVA – Tedlar sistemu, što solarnu pločicu čini električno izolovanom i otpornom na vremenske uslove. Priključna kutija se nalazi na zadnjoj strani crepa, njen materijal je plastika otporna na UV zračenje i ima IP65 zaštitu. Svaka razvodna kutija je opremljena sa dva specijalna, dvostruko izolovana solarna kabla, a povezujemo ih sa sistemom MC4 konektorima koji se decenijama koriste u solarnoj industriji. Poslednjih decenija proizvedeno ih je na desetine milijardi širom sveta, njihova pouzdanost je odlična, a rizik od kvara je nizak – bilo da su sa njima ugrađeni elementi velikih panela ili Generon solarni crep.

Najmanje 20 godina mira

Krov ne biramo na godinu dana, ali ni za deceniju. Kao što sa pravom očekujemo da naši solarni sistemi dugo funkcionišu odlično. U tom duhu, garantujemo performanse naših Generon crepa 20 godina, što znači da performanse svakog modula ne padnu ispod 80% nominalne vrednosti u roku od 20 godina od datuma kupovine. Ako bi se performanse solarne ćelije smanjile za više od 20% ili čak pokvarile, problem se i dalje može brzo rešiti.

Štaviše, kvar crepa gotovo da nema uticaja na performanse sistema. To je zbog činjenice da je svaki modul opremljen baypass diodama, što isključuje neispravnu ćeliju iz kola.