Top

Toplotni mostovi – izazov savremene gradnje

Uprkos pažljivom i planskom projektovanju prilikom izgradnje nove kuće ili obnove starijih zgrada, često se događa da previdimo važne detalje, koji nam tek nakon izvesnog vremena ukažu na nedostatke. Toplotni mostovi, nisu nužno rezultat projektovanja, već mogu nastati zbog odabira neodgovarajućih materijala ili propusta pri ugradnji. S obzirom da dovode do velikih gubitaka toplotne energije, treba ih na vreme prepoznati i prevazići upotrebom savremenih i kvalitetnih građevinskih materijala.

Šta su toplotni mostovi i kako nastaju?

Toplotni mostovi predstavljaju mesta na spoljašnjim delovima objekta (krov, zidovi, prozori, balkoni), gde se javljaju povećani gubici toplotne energije. Razlozi toplotnih mostova su različiti – mogu nastati na spoju dva različita materijala, zbog specifične geometrije ili konstrukcije objekta ili zbog razlike u debljini materijala.

Pravilno planiranje, projektovanje i izvođenje su ključni za rešavanje ovog pitanja, kako ne bi došlo do nepotrebnog rasipanja energije.

Na mestima termo mostova, toplota jednostavno izlazi iz objekta, pa su potrošnja energije, a time i troškovi grejanja veći.

Gubici energije mogu biti značajni i najčešće se javljaju na spojevima različitih elemenata, te je upravo zato idealno rešenje izgraditi kuću u Ytong sistemu gradnje, koji je omogućio uspešno prevazilaženje ovog problema upotrebom tankoslojnog maltera u izgradnji i svih drugih elementa predviđenih za izgradnju energetski efikasnog doma.

Na gubitke energije utiče niz činilaca, a među najvažnijim je svakako materijal za gradnju i temoizolaciju. Savremeni materijali koji su istovremeno građevinski i termoizolacioni, poput Ytong materijala umnogome će doprineti da se negativni efekti toplotnih mostova svedu na minimum.

Sprečavanje pojave toplotnih mostova je od izuzetne važnosti za energetsku efikasnost objekta. Ukoliko ne vodimo računa o toplotnim mostovima, sva uložena sredstva u izolaciju mogu biti uzaludna, jer gubici toplote putem termo mostova mogu iznositi i do 30%.

Još jedan od razloga zbog kojih toplotne mostove treba ozbiljno tretirati je i činjenica da oni mogu dovesti do formiranja vlage i kondenzacije koje nam direktno narušavaju komfor i kvalitet stanovanja.

Gde se najčešće javljaju toplotni mostovi?

Krov ima posebno važnu ulogu u kvalitetu stanovanja s obzirom da direktno štiti kuću od kiše, snega, hladnoće i vrućine. Najčešći oblik krova na porodičnim i stambenim zgradama je kosi krov. Prostor ispod krova često se koristi za stanovanje, iako je retko adekvatno toplotno izolovan. U tom slučaju, zimi se javljaju veliki toplotni gubici, ali je još veći problem pregrevanja leti. Kroz krov se može izgubiti do 25 odsto ukupne toplote i zato je važno da bude optimalno termoizolovan.

Idealno rešenje, kako za novogradnju tako i za rekonstrukciju, jeste kombinacija masivnog krova sa izolacijom, koja najlakše smanjuje toplotne mostove na svim kritičnim delovima, kako na prodorima ventilacionih otvora, dimnjaka i sličnih elemenata, tako i na spojevima oboda zidova sa krovnom konstrukcijom.

Upotreba Ytong bele tavanice, polumontažnog sistema za izradu međuspratnih i krovnih konstrukcija, omogućava jednostavnu i brzu izradu krova, dok se svi zahtevi na konstrukciju u pogledu zvučne, toplotne izolacije ili otpornosti na požar rešavaju dodatnim slojevima sa gornje ili sa donje strane konstrukcije. Zbog kompatibilnosti materijala, za termo izolaciju Ytong bele tavanice preporučuju se Multipor termoizolacione ploče, koje su odlično rešenje za toplotnu izolaciju ravnih i kosih krovova.

Ugradnja kvalitetne stolarije je takođe bitan faktor, jer prozori mogu biti kritične tačke koje predstavljaju potencijalna mesta za rasipanje energije.

Prilikom postavljanja stolarije u kući izgrađenoj od Ytong materijala, nije potrebno njeno premeštanje u izolacioni sloj jer sam porobeton ima izuzetna svojstva toplotne izolacije, što pozitivno utiče na smanjenje toplotnog mosta. Međutim, potrebno je voditi računa o pravilnom zaptivanju spojeva.

Koliko su prozori efikasni u očuvanju toplote zavisi pre svega od materijala od koga su izrađeni, od kvaliteta stakla kao i od načina ugradnje.

Fasada sa toplotnom izolacijom obično je poslednja u procesu izgradnje ili renoviranja objekta. Preporučuje se da se toplotna izolacija izvede na svim mestima na kojima bi se mogli pojaviti toplotni mostovi, a ne samo na osnovnom spoljnom zidu. Jedan takav primer, vrlo važan i veliki toplotni most jeste betonska balkonska ploča koju je potrebno izolovati sa svih strana.

Međutim, često se starije kuće, posebno one koje su zaštićeni spomenici, ne mogu dodatno izolovati spolja. U takvim slučajevima može se izvesti termoizolacija objekta sa unutrašnje strane. Za izolaciju spoljašnjih zidova sa unutrašnje strane, Multipor termoizolacione ploče su izuzetno rešenje koje je odlično za upotrebu na svim vrstama čvrstih, ravnih zidova i postavljaju se bez parne brane.

Kako prevazići pojavu toplotnih mostova?

U savremenom građevinarstvu, prevazilaženje problema termo mostova odavno više nije nepoznanica.  Adekvatnom upotrebom inovativih termoizolacionih materijala kao što su Multipor ploče, jednostavno i lako osiguraćete vrhunsku izolaciju doma, a istovrmeno zdrav i prijatan boravak u prostoriji.

Multipor je termoizolacioni materijal sa brojnim prednostima u odnosu na do sada korišćene materijale slične namene. Negoriv, poseduje A1 klasu negorivosti i izuzetno je paropropustan te sprečava zadržavanje vlage, stvaranje buđi i kondenza. Zahvaljujući svom prirodnom sastavu Multipor ploče obezbeđuju vrhunsku termoizolaciju, dok istovremeno omogućavaju zidovima da „dišu“, obezbeđujući prijatnu mikroklimu u vašem domu.

Multipor ploče su izuzetno lagane, jednostavne za obradu i ugradnju. Idealne su za primenu na svim pozicijama objekta, a posebno su pogodne za smanjenje termo mostova u zonama armiranobetonskih stubova, greda i ploča u konstrukciji.

Iako su toplotni mostovi jedan od većih izazova u savremenoj arhitekturi, moguće je uspešno rešiti ovo pitanje primenom kvalitetnih materijala i jedinstvenim Ytong sistemom gradnje.