Top

armiranje parapetnog zida

Zbog povećanja sigurnosti na uticaje seizmičkih sila, potrebno je parapetni zid u drugom i trećem redu (od otvora na niže) armirati armaturom Ø6 ili Ø8 mm, zavisno od širine otvora. Produženje armature van otvora mora biti na svakoj strani za cca. 50 cm.

Ytong blok se zaseče po sredini električnom testerom ili frezom u dva reza dubine približno 5 cm na međusobnoj udaljenosti oko 5 cm. Zidarskim čekićem ili strugačem se izdubi kanal. Kanal se mora obavezno dobro otprašiti i zatim navlažiti čistom vodom.

Tako pripremljen kanal zalije se cementnim malterom razmere cement:pesak=1:3 izrađen sa agregatom frakcije 0-8 mm. U svež malter se postavlja armatura Ø6 ili Ø8 mm. Po završetku drugog reda, nastavlja se zidanje trećeg reda parapeta pa se u njemu ponavlja ista radnja armiranja. U svim daljim redovima zida ne izvodi se operacija armiranja zida.