Top

Bela tavanica – uputstvo za gradnju

NAPOMENA ZA IZVOĐAČE: Potrebno je pridržavati se Uputstva za izvođače u svim fazama zbog osiguranja visokog kvaliteta izrade Ytong bele tavanice ili Ytong kosog krova. U slučaju nestručne ugradnje, proizvođač i prodavac sistema Ytong bele tavanice ne odgovara za posledice.

Uputstvo za montažu korak po korak

1. Postavljanje gredica

Osnovu Ytong bele tavanice čini Ytong ispunski blok dimenzija l=62,5; d=20; h=15 cm. Slaganje Ytong bele tavanice počinje postavljanjem gredica na osovinskom razmaku od 68 cm koji određuje dužina Ytong ispunskog bloka.

2. Postavljanje blokova ispune

Prostor između gredica ispunjava Ytong ispunski blok. Blokovi se mogu postavljati sa gornje i donje strane konstrukcije. Prilikom postavljanja bloka sme se koristiti samo gumeni čekić. Važno je napomenuti da se Ytong ispunski blok vrlo lako seče. Ležajnicu postavljamo po pravilu na svaka 4 ispunska bloka.

3. Izrada nadvišenja

Gredice Ytong bele tavanice se po pravilu podupiru na razmaku od 2,0 m, a tom prilikom je potrebno izvesti nadvišenje. Nadvišenja je potrebno izvesti prema specifikaciji:

 • za raspone od 2,0m nadvišenje treba iznositi cca 0,5cm
 • za raspone od 3,0m do 4,0m nadvišenje treba iznositi cca 1,0cm
 • za raspone od 4,0m do 5,0m nadvišenje treba iznositi cca 2,0cm
 • za raspone od 5,0m do 6,0m nadvišenje treba iznositi cca 2,5cm

4. Armiranje poprečnih rebara

Na mestima ležajnica provlačenjem rebraste armature formira se poprečno rebro. Donja šipka se postavlja neposredno iznad betonskog dela ležajnice, a gornja šipka ispod armature gornje zone gredice, pri čemu se šipka vezuje žicom za tu armaturu. Šipke se nastavljaju preklapanjem od 50cm.

5. Ugradnja betona

Ugradnja betona mora postići osnovni cilj, da dobro popuni prostore oko armature zbog njene zaštite. Stoga je najbolje proizvesti sitnozrni beton u sastavu 2,5 dela peska frakcije 0-4mm (pesak za zidanje) i jednog dela cementa. Količina cementa je približno 450kg/m3 betona. Projektovana pritisna čvrstoća takvog sitnozrnog betona iznosi C20/25 N/mm2. Količina vode mora biti tolika da se beton sam raspoređuje kad se izlije u kanale Ytong bele tavanice (tečnije konzistencije). Takav malo veći vodocementni faktor (odnos vode i cementa) ne treba da brine, jer ispunski blok vrlo brzo “upije” prekomernu količinu vode. Na kosim pločama treba biti pažljiv i smanjiti količinu vode kako se beton ne bi izlivao iz nagnutih kanala Ytong bele tavanice. Poravnavanje sitnozrnog betona u kanalima vršiti tek nakon što ispunski blok upije višak vode u betonu, cca pola sata nakon izlivanja.

6. Ytong tankoslojni malter

Ytong tankoslojni malter je važan sastavni deo Ytong bele tavanice. Nanosi se najranije jedan sat nakon ugradnje betona. Malter se pravi kao mešavina Ytong tankoslojnog maltera, cementa i vode. Dodatak cementa se kreće oko 30%. Mešavina mora biti retka toliko da se sama razliva po površini. Nanosi se slobodnim izlivanjem u debljini maksimalno 1mm. Po površini se može razvući metlom. Kada se radi o krovnoj konstrukciji tada se može blago poravnati gletericom. Jedna od osnovnih funkcija tankoslojnog maltera je popunjavanje spojeva između ispunskih blokova.

7. Malterisanje plafona

Malterisanje plafona od Ytong bele tavanice izvodi se kao i na svakoj konstrukciji. Neposredno pre nanošenja maltera, plafon je potrebno dobro natopiti vodoim. Dovoljan je jedan sloj krečno-gipsanog maltera, debljine 1 cm. Nanosi se mašinski ili ručno. Zbog uklještenja blokova ispune gredicama i poprečnim rebrima, nema opasnosti od pucanja maltera na spoju dva različita materijala. U prve tri do četiri nedelje, na malteru se primećuje razlika u boji zbog različite brzine sušenja.

Izrada drvene krovne konstrukcije

 • Konstrukcija za polaganje crepa postavlja se na Ytong kosi krov na način da se u smeru upravnom na sleme krova, pričvrsti pomoću vijaka namenjenih za sidrenje u Ytong blokovima, drvena gredica dimenzija 8×5 cm (po visini 8 cm) ili 10×10 cm, u zavisnosti od toga koje će debljine biti toplotna izolacija na krovu.
 • Drvene gredice se za Ytong kosi krov mogu pričvrstiti pomoću pocinkovanih U ili L nosača, učvršćenih vijkom i tiplom u Ytong kosi krov. Tipl je potrebno izabrati u zavisnosti od mesta pričvršćenja, ukoliko se tipl ugrađuje u beton potrebno je koristiti adekvatan tipl za beton , a ukoliko se sidri u Ytong ispunski blok potrebno je koristiti adekvatan tipl za Ytong blokove. Sve prema uputstvu proizvođača tiplova.
 • Drvene gredice se za pocinkovane U ili L nosače pričvršćuju klasičnim vijcima za drvo.
 • Između postavljenih gredica na razmaku od 50 do 75 cm postavlja se toplotna izolacija od mineralne vune (ili sličnog izolacionog materijala) iste debljine koliko je visoka gredica (8 ili 10 cm).
 • Preko vune i gredica postavlja se paropropusno vodonepropusna folija koja se pričvršćuje kontra letvama na postavljene gredice.
 • Upravno na postavljene gredice i kontra letve postavljaju se letve za crep na razmaku određenom za odabranu vrstu crepa.
 • Na postavljene letve polaže se crep prema standardima krovopokrivačkih radova.