Top

Elementi nepravilnog oblika

Iz Ytong blokova moguće je rezanjem izraditi razne nepravilne oblike koje potom ugrađujemo u konstrukciju prema potrebi.

Lučni serklaž ili nadvoj se izrađuje na samom gradilištu uz prethodno lučno rezanje stranica.

Gotovi, nepravilni “U” elementi se lepe na samom gradilištu Ytong tankoslojnim malterom, pa se kasnije kao zalepljeni ugrađuju.

Izvođenje lučnih zidova Ytong blokovima je jednostavno i brzo, pa je moguće izraditi i zidove raznih oblika i formi.