Top

Malterisanje Ytong zidova

Malterisanje Ytong zidova može se izvoditi klasično, koristeći tradicionalno spravljen malter, ili mašinski, koristeći i gotov tankoslojni unutrašnji malter za unutrašnje malterisanje, kao i gotov spoljašnji malter za spoljašnje malterisanje. Kao gotovi malteri za malterisanje mogu se primeniti svi malteri koji su preporučeni od strane proizvođača maltera za malterisanje Ytong zidova a koji ispunjavaju važećom regulativom propisane uslove za malterisanje, kao i Xella uslove za malterisanje Ytong zidova.

U slučaju primene gotovih maltera obavezno se pridržavati uputstava i sistema proizvođača gotovih maltera. Garanciju za kvalitet ugrađenog maltera daje proizvođač maltera i izvođač radova.