Top

Nadvratnici i nadprozornici

Nadprozornik, nadvratnik ili nadvoj se izvodi pomoću Ytong, “U” elementa. U formirani kanal se postavi projektom predviđena armatura koja se zatim zalije betonom. “U” elementi se postavljaju istim postupkom kao i Ytong blokovi, s’ tim što se čeono međusobno zalepe tankoslojnim malterom. Radi sprečavanja pojave termo mostova, sa spoljašnje strane unutar kanala ugraditi sloj dodatne tremoizolacije debljine 1-5 cm.

Nadvoji, nadprozornici ili nadvratnici se izrađuju tako što se prvo postavi donja oplata sa podupiračima kao osloncima, na koju se kasnije polažu Ytong “U” elementi kao trostrana oplata.

U tako formirane kanale umeću se gotovi armaturni koševi, koji se kasnije zalivaju betonom granulacije 0-16 mm. Armaturu i beton usvojiti prema prethodno izrađenom statičkom proračunu.

Posle izbetoniranog nadvoja, moguće je odmah nastaviti zidanje Ytong blokovima. Podupirače na izgrađenoj konstrukciji je potrebno ostaviti sve do konačnog očvršćavanja betona.