Top

Obrada spoljašnjih Ytong zidova malterisanjem

Spoljašnja obrada Ytong zidova se izvodi laganim krečno-cementnim malterom u debljini max 15 mm. Ovaj malter se nanosi direktno na Ytong zidove mašinski ili ručno uz obavezno prethodno otprašivanje površine i kvašenje zida. Malteri koji se koriste, mogu biti spravljeni ručno na licu mesta ili kao gotovi malteri.

Ako se primenjuju ručno spravljeni malteri pridržavati se standarda predviđenih za tu poziciju radova, uz prethodno nanošenje cementnog šprica na nakvašeni zid. Ako se primenjuju gotovi malteri, pridržavati se uputstva proizvođača tog sistema malterisanja na Ytong zidu.

Završna obrada omalterisanog zida se izvodi u zavisnosti od vremenskih prilika. Kao završni sloj može se primeniti bilo koji materijal koji neće pokvariti karakteristike zida, a predviđen je projektom. Pošto Ytong blok nije fasadni blok, on se mora zaštititi nekom vrstom fasade. Na Ytong zidu mogu se primeniti sve vrste fasade: malterisana, polu strukturna, strukturna.