Top

Obrada unutrašnjih Ytong zidova malterisanjem

Izvodi se klasičnim krečnim malterom ručno spravljenim ili gotovim krečnim, gips krečnim ili gipsanim malterom. Maksimalna debljina maltera je 10 mm.

Pre nanošenja unutrašnjeg maltera za malterisanje, postavljaju se aluminijumski ugaoni profili. Kao unutrašnji malteri koriste se krečni, gips-krečni ili gipsani malter. Kod ručnog nanošenja maltera pridržavati se svih pravila predviđenih za tu poziciju radova.

Unutrašnji malter se nanosi direktno na otprašenu površinu Ytong zida mašinski ili ručno u debljini 2-10 mm. Kod debljina manjih od 6 mm obavezno ugraditi PVC mrežicu. Kod malterisanja gotovim malterima pridržavati se uputstva proizvođača maltera.

Naneseni unutrašnji malter se ravna aluminijumskom letvom te završno obrađuje zavisno od brzine upijanja podloge i spoljne temperature. Ovaj malter nije potrebno armirati mrežicom za debljine 6-10 mm.

Završnom obradom omalterisanog zida se dobija ravan zid koji se prema potrebi gletuje ili samo završno boji. Kao unutrašnji malteri mogu se koristiti svi gotovi malteri koji postoje na tržištu, a zadovoljavaju:

  • XELLA uslove za malterisanje Ytong zidova;
  • standardima propisane uslove;
  • uslove proizvođača.