Top

Ostali detalji

Vertikalna hidroizolacija

Na zidove od Ytong blokova vertikalna hidroizolacija se postavlja direktno na otprašeni zid, bez prethodne izrade maltera. Izolacija se inače postavlja prema pravilima struke za izolatorske radove.

Veza ispunskog ili pregradnog zida

Ispunski ili pregradni zidovi od Ytong blokova mogu se pričvrstiti u bočnu noseću konstrukciju i čeličnim ankerom u svakom trećem redu uz obavezno izvođenje dilatacije širine 1 cm, koja se takođe popunjava pur penom.

Za smeštaj čeličnog ankera, u Ytong bloku se urezuje kanal koji se ispunjava malterom.

Montažni nadvratnici u pregradnom zidu

U Ytong pregradne blokove urezuje se “V” kanal dubine min. 5 cm, ili kanal 5×5 cm. Sa svake strane uz podužnu ivicu mora ostati min. 2 cm Ytong pregradnog bloka. Po kvašenju, kanal se popunjava cementnim malterom u koji se utisne armatura 2Ø6 ili 2Ø8 mm.

Posle stvrdnjavanja maltera, nadvratnik se okreće i postavlja iznad otvora. Potrebno je naleganje nadvratnika na zid min. 15-20 cm sa svake strane otvara. Na sličan način na gradilištu se mogu izraditi i nenosive “bangere” ili “maske” za kutije od roletni.