Top

Postavljanje krovnog pokrivača na Ytong beli krov

Montaža krovnog pokrivača

Na Ytong Beli krov mogu se postaviti sve vrste krovnih pokrivača. Noseća pod-konstrukcija postavlja se na Beli krov na način tako da se u smeru upravnom na sleme krova, pričvrste gredice dimenzija 3×5, 5×8 ili 10×10 cm, zavisno od toga koje će debljine biti dodatna termoizolacija na krovu.

Gredice se mogu pričvrstiti pomoću “U” nosača učvršćenih vijkom i tiplom u Beli krov ili čeličnim ankerom ostavljenim iz betonskih delova podužnih i poprečnih gredica.
Kod krovova se na suvi tankoslojni malter gotove ploče može postaviti hidroizolacija (elastična) koja ne mora biti parna brana, a u skladu sa detaljima iz projekta građevinske fizike za taj objekat.

Ako se kao dodatna termoizolacija koriste Ytong Multipor termoizolacione ploče, onda se one direktno lepe na gotovu gornju površinu ploče bez hidroizolacije. Kontra letve i letve se postavljaju direktno na Multipor ploče, s tim da se pričvršćuju za noseću krovnu konstrukciju.
Drvena gredica se za “U” nosač pričvršćuje klasičnim ekserima ili pomoću matice za ostavljeni čelični anker.

Između postavljenih gredica na razmaku od 50 do 75 cm postavlja se potrebna termoizolacija od mineralne vune iste debljine koliko je visoka gredica 3, 5, 8 ili 10 cm. Preko mineralne vune i gredica postavlja se vodootporna, paropropusna folija koja se pričvršćuje kontra letvama 3×5 cm na već postavljene drvene gredice.

Uspravno na postavljene gredice i kontra letve postavljaju se letve za crep na razmaku određenom za odabranu vrstu crepa ili drveni patos za postavljanje tegole ili lima. Na postavljene letve polaže se crep prema standardima krovopokrivačkih radova ili se na drveni patos postavlja tegola ili limeni pokrivač.