Top

Pregradni zid

Pregradni zid se izrađuje od Ytong pregradnih blokova debljine 10, 12, 15 i 20 cm. Svaki treći red po visini OBAVEZNO je potrebno učvrstiti u bočno noseću konstrukciju. Ova veza se ostvaruje pomoću elastičnog sidra sa pocinkovanim ekserima ili pomoću čeličnog armaturnog ankera. Čelični anker, kad je u neposrednom dodiru sa Ytong materijalom, mora biti zaštićen ad korozije.

Svaki drugi blok poslednjeg reda obavezno je potrebno učvrstiti u međuspratnu konstrukciju pomoću elastičnog sidra ili pomoću čeličnog armaturnog ankera. Ovi ankeri moraju biti dovoljno ankerisani i zaštićeni u betonu kako bi imali funkciju nošenja na horizontalne uticaje.

Pregradne zidove od Ytong pregradnih blokova potrebno je vertikalno dilatirati sa bočnim nosećim zidovima u širini fuge od 1 cm, pa zazor zapuniti pur penom.

Pregradni zid je potrebno takođe horizontalno dilatirati sa međuspratnom konstrukcijom u širini fuge cca. 2 cm i zazore takođe zapuniti pur penom.