Top

priprema ytong tankoslojnog maltera

Ytong beli tankoslojni malter je jedini tankoslojni malter koji zadovoljava zahteve gradnje Ytong sistemom. U kantu u kojoj se nalazi cista voda, sipa se iz vreće suva pripremljena smesa. Za izradu 1 kg gotovog maltera koristi se 0,26 l vode ili za celu vreću cca. 6,5 l vode.

Posle prvog mešanja mešačem postavljenim na električnu bušilicu, sačeka se 5 min. da smeša odleži. Posle isteka 5 minuta, gotova smeša se drugi put dobro promeša. Pripremljena smeša mora biti jednako izmešana i bez grudvica.

Konstrukcija, odnosno gustina gotove smeše, se proverava zidarskom mistrijom. Ytong tankoslojni beli malter se nanosi na elemente nazubljenom Ytong lopaticom u debljini 2-3 mm.

Rad u zimskim uslovima
Za pripremu maltera u zimskim uslovima primenjivati aditiv “Sika 4a” od proizvođača Sika, kao dodatak ovom malteru. Pridržavati se svih pravila za rad pri niskim temperaturama.