Top

Priprema za polaganje instalacija

Kanali za elektro, kanalizacione i vodovodne instalacije se formiraju Ytong ručnim strugačem ili električnom frezom služeći se aluminijumskom ili drvenom letvom kao vođicom. Ytong zidne površine se NE SMEJU štemovati.

Rupe za električne elemente (prekidače, utičnice, razvodne kutije…) lagano i jednostavno se buše, bušenjem bez vibracija, pomoću umetka raznih prečnika, koji se montira na bušilicu. Posle izvođenja instalacija, kanali se zapunjavaju malterom ili mešavinom Ytong praha ostalog prilikom rezanja i Ytong tankoslojnog maltera. Konačna finalizacija zida ostvaruje se pomoću maltera za malterisanje, nanetim u tankom sloju.