Top

Veza nosećih Ytong zidova

I) Veza pljosnatim ankerom

Na svakom spoju dva noseća zida potreban je vertikalni serklaž. Veza se ostvaruje pomoću Ytong Ugaonih blokova sazidanih po pravilu zidarskog veza.

Spoljni noseći zid se pomoću perforiranog pocinkovanog čeličnog pljosnatog lima dužine cca. 250 mm postavlja u svaku spojnicu.

Paralelno sa zidanjem spoljnjeg zida, zida se unutrašnji noseći zid, tako što se sidri u vertikalni betonski serklaž pomoću čeličnog lima koji se umeće u svaku horizontalnu spojnicu. Ovaj lim se pomoću pocinkovanih eksera pričvršćuje u blokove unutrašnjeg nosećeg zida.

II) Veza okruglim ankerom u vertikalni serklaž ili betonski zid

Unutrašnji poprečni noseći zid može se sidriti u betonski zid ili vertikalni serklaž pomoću okruglih ankera prečnika Ø8 mm od rebraste armature dužine cca. 2×200 mm. Pošto je spoljni zid gotov, “ubuše” se ankeri na potrebnu visinu u svakom redu.

Zatim se zareže “V” kanal na bloku unutrašnjeg zida koji se jednostavno “nasadi” na ranije ugrađeni anker.

Pripremljeni “V” kanal se zatim popunjava cementnim malterom.

III) Veza izrezivanjem profila

Veza nosećih zidova može se izvesti i izrezivanjem “L” komada iz bloka zida koji formira šupljinu vertikalnog serklaža. Kod kružnih preseka otvora, izreže se deo ka poprečnom zidu u širini otvora.

Izrezani “L” profili naizmenično se zidaju po principu zidarskog veza, a prema poprečnom nosećem zidu se ostavlja žljeb minimalne dubine 5 cm.

Blokovi poprečnog nosećeg unutrašnjeg zida umeću se u ostavljeni žljeb u spoljašnji noseći zid, poštujući pravilo zidarskog veza. Obavezno dodati 1-5 cm termoizolacije, kod kvadratnih preseka otvora.