Top

Ušteda na kvadrat!

Planirate gradnju? Potreban Vam je kvalitetan građevinski materijal, pogodan za izgradnju stambenih i poslovnih objekata. Materijal koji svojim karakteristikama može odgovoriti na izazove moderne i energetski efikasne gradnje?

Ytong je objedinio više prednosti u samo jednom sistemu gradnje. Ekonomičan i lagan, Ytong je građevinski materijal sa izuzetnim termoizolacionim svojstvima. Pogodan je za izgradnju različitih vrsta objekata, kao i energetski efikasnih kuća. Prirodan sastav i nemačka receptura po kojoj se proizvode Ytong materijali u Srbiji, garancija su kvaliteta i vrhunskih performansi koje izdvajaju ovaj građevinski materijal.

NIŽA CENA M2 GOTOVOG ZIDA

Iako je cena Ytong-a nešto viša od drugih građevinskih materijala, zbog niza prednosti koje poseduje, Ytong materijal se dokazao kao povoljnije rešenje u slučaju gotovog zida.

Velike dimenzije i mala težina Ytong blokova, kao i primena Ytong tankoslojnog maltera, omogućavaju čak 2,5 puta bržu izgradnju objekta. Zbog detaljno osmišljenog sistema gradnja je jednostavna, te su osetne uštede u vremenu i troškovima rada. Istovremeno, Ytong je građevinski materijal koji ne zahteva dodatnu termoizolaciju. Upotrebom Ytong Termo bloka ozidaćete zid koji “diše”, u samo jednom sloju bez dodatne termoizolacije. Unutrašnja obrada zidova od Ytong-a ne zahteva malterisanje, već se obrada vrši Ytong plasterom i gletom i na taj način se ostvaruju dodatne uštede.

Na uporednom prikazu najčešćih kombinacija materijala za izgradnju spoljašnjih zidova, može se uočiti da tradicionalni materijali zahtevaju kako termoizolaciju, tako i malterisanje. Kada uporedimo kvadratni metar gotovog zida od Ytong-a i tradicionalnih materijala, dolazimo do zaključka da je Ytong iako u početku skuplji, zapravo povoljnije rešenje. U zavisnosti od kombinacija tradicionalnih materijala sa kojima poredimo, Ytong-om se mogu postići značajne uštede!

NIŽI TROŠKOVI GREJANJA I HLAĐENJA PO M2

Kako da ostvarite uštedu u grejanju i hlađenju, uz savršenu mikroklimu i visok kvalitet stanovanja?

U objektima građenim Ytong sistemom gradnje, temperatura prostora je tokom cele godine optimalna, a boravak u prostoru je jednako prijatan tokom svih godišnjih doba.

Zahvaljujući poroćelijskoj strukturi i osobini materijala da gotovo ne akumulira toplotu, Ytong Termo blok poseduje superiorna termoizolaciona svojstva koja obezbeđuju znatno manji utrošak energije po m2.  Odlična toplotna izolacija koju osigurava Ytong Termo blok omogućava veliku uštedu energije tokom decenija korišćenja objekta!

VEĆA NETO POVRŠINA OBJEKTA

Tankoslojna obrada Ytong zidova, bez unutrašnjeg malterisanja, omogućiće izgradnju zidova manje debljine. Tanji zid donosi veću korisnu (neto) površinu objekta, te sa Ytong-om dobijate i više prostora! U zavisnosti od dimenzija pregradnih zidova mogu se ostvariti dobici!

I ne zaboravite – zidovi su sama osnova objekta, odnosno jedina nepromenjiva kategorija. Prilikom renoviranja ili adaptacije moguće je promeniti gotovo sve druge segmente, izuzev onih koji čine samu konstrukciju, kao što je slučaj sa zidovima. Materijal od koga su izgrađeni zidovi je nezamenjiv i zato posebnu pažnju obratite na izbor materijala za gradnju željenog objekta.

Sa Ytong-om ne samo da štedite, već i dobijate na kvadrat – kako tokom izgradnje, tako i tokom decenija korišćenja objekta!