Top

Ytong blokovi – temelji održive gradnje

Globalni izazovi poput klimatskih promena i iscrpljivanja prirodnih resursa zahtevaju održive pristupe u svim sferama života, uključujući i građevinsku industriju. Izgradnja objekata na održiv način podrazumeva uzimanje u obzir svih aspekata koji utiču na životnu sredinu i ekologiju.

Savremena arhitektura orjentisana je na ekološki prihvatljiv stil izgradnje i sada teži projektovanju funkcionalnih zgrada koje odgovaraju potrebama ljudi: od kvaliteta vazduha preko upotrebe materijala koji nisu štetni po zdravlje, energetske efikasnosti, do projektovanja objekata koje odlikuje idealan akustični komfor.

U tom kontekstu, Xella materijali i sistemi gradnje predstavljaju revolucionaran korak ka zelenoj gradnji, pružajući inovativna rešenja koja ne samo da smanjuju ekološki otisak, već i poboljšavaju kvalitet života.

Energetski efikasni sistemi gradnje

Xella, kao lider u oblasti građevinskih materijala, fokusira se na proizvodnju održivih i ekološki prihvatljivih materijala. Blokovi od autoklaviranog gas betona, predstavljaju odličnu alternativu konvencionalnim materijalima zbog svoje energetski efikasne prirode. Ovaj materijal je lagan, izuzetno dobre toplotne izolacije, te tako smanjuje potrebu za dodatnim izolacionim materijalima tokom gradnje.

Jedan od ključnih aspekata zelene gradnje jeste upravo smanjenje potrošnje energije tokom životnog ciklusa zgrada. Inovativni sistemi gradnje i proizvodi, kao što su Ytong blokovi, omogućavaju bržu i efikasniju gradnju, čime se smanjuje potrošnja energije i emisija štetnih gasova. Ovi sistemi takođe pružaju visok nivo termičke izolacije, čime se umanjuje potreba za klimatizacijom i grejanjem tokom cele godine.

Šta Ytong čini održivim materijalom?

Ytong se proizvodi od potpuno prirodnih sirovina kao što su kvarcni pesak, kreč, cement, gips i voda. Napravljen od agregata ne većih od zrna peska karakteriše ga porozna ćelijska struktura, koja nastaje procesom “zrenja” u autklavama.

Upravo ova porozna struktura koja sadrži vazduh, odakle i potiče naziv “porobeton” daje materijalu izvanredna i jedinstvena svojstva koja se ogledaju u vrhunskoj toplotnoj izolaciji, odličnoj paropropusnosti, akumulaciji toplote i otpornosti na vlagu i vatru (A1 klasa negorivosti).

Visoko kvalitetan, dugotrajan i trajan, Ytong materijal značajno doprinosi održivoj gradnji i energetskoj efikasnosti svih tipova objekata. U praksi to znači, da izuzetna termoizolaciona svojstva Ytong blokova omogućavaju postizanje dobrih parametara energetske efikasnosti čak i  bez upotrebe dodatne termoizolacije.

Kao dragoceni saveznik u stavranju efikasne cirkularne ekonomije, Ytong se u potpunosti može reciklirati. Ytong materijali se na kraju svog životnog ciklusa ponovo koriste u narednom proizvodnom ciklusu a otpad se tako smanjuje na minimum.

Održivost u svakom bloku

Primena Ytong materijala koji se ističu po svojoj maloj težini, izuzetnoj nosivosti i vrhunskoj termoizolaciji sa minimalnim uticajem na okolinu, nije samo ekološki ispravan izbor, već predstavlja i dugoročnu investiciju.

Energetski efikasni materijali smanjuju troškove tokom čitavog životnog ciklusa zgrade, a vlasnicima obezbeđuju dugoročnu isplativost. Osim toga, sve više ljudi prepoznaje vrednost održivosti i ekološki prihvatljivih domova, što može dodatno povećati vrednost nekretnine.

Upotreba Ytong sistema gradnje koji je detaljno osmišljen i sačinjen od elemenata koji se savršeno dopunjuju, znatno olakšava proces gradnje. Optimalne dimenzije i jednostavna upotreba Ytong blokova, doprinosi čak 2.5 puta bržoj gradnji u odnosu na konvencionalne materijale. Visoke termoizolacione performanse Ytong Termo bloka čine ovaj proizvod idealnim za gradnju spoljašnjih fasadnih zidova, s obzirom da Ytong Termo u samo jednom sloju, bez dodatne termozolacije, zadovoljava propisane vrednosti koeficijenta prolaza toplote u zidu.

Zelena gradnja nesumnjivo postaje imperativ u današnjem društvu, a Xella materijali zauzimaju značajnu ulogu u tom procesu transformacije. Posvećenost održivosti, inovacijama i efikasnosti čini Xella materijale liderima u stvaranju građevinskih rešenja koja ne samo da ispunjavaju trenutne standarde, već i čuvaju planetu za buduće generacije.