Top

Ytong termoblok sa unapređenim termoizolacionim svojstvima

Od svog nastanka pa do danas, Ytong građevinski materijal je sinonim za uštedu skupocene energije za grejanje, odnosno za hlađenje objekata. Ytong budućem vlasniku objekta osigurava maksimalnu udobnost i sigurnost, a pre svega manju potrošnju energije tokom eksploatacije objekta.

Superiornost Ytong materijala ogleda se u njegovoj višestrukoj funkcionalnosti, ali iznad svega u vrhunskim termoizolacionim osobinama. Zahvaljujući poroćelijskoj strukturi i sposobnosti materijala Ytong gotovo ne akumulira toplotu.
Kompanija Xella Srbija, proizvođač Ytong građevinskog materijala, pored stroge kontrole kvaliteta kontinuirano radi i na unapređenju proizvoda. Stoga uspešno odgovara na sve izazove savremene gradnje. Ovoga puta dodatno je unapređena lambda vrednost Ytong blokova, što rezultira još boljim termičkim osobinama.

Šta je lambda (λ) vrednost i kako se odražava na termiku?

Lambda (λ) vrednost je u građevinarstvu poznata kao koeficijent toplotne provodljivosti, odnosno sposobnost materijala da provodi toplotu. Što je koeficijent toplotne provodljivosti niži, to su termoizolaciona svojstva materijala bolja. Drugim rečima, manja lambda vrednost znači veću uštedu energije.
Unapređeni koeficijent toplotne provodljivosti Ytong Termoblokova 30 i 37,5cm , sada iznosi svega 0,084 W/mK.

λ10dry=0,084 W/mK

Niska lambda vrednost obezbeđuje fantastičnu energetsku efikasnost materijala, i to samo u jednom bloku. Ytong termoblok, debljine 30cm zadovoljava važeće tehničke propise i bez dodatne termoizolacione ploče (U=0,28 W/m²K). Upravo zbog svojih izuzetnih termičkih karakteristika, Ytong je -najbolji izbor za izgradnju objekata niske potrošnje energije, pasivnih objekata i zgrada gotovo nulte energije.

Zašto Ytong?

YTONG TERMOBLOK SA UNAPREĐENIM TERMOIZOLACIONIM SVOJSTVIMA 2Zbog male zapreminske mase (350 kg/m3) Ytong Termoblok je najbolji izbor za izgradnju objekata sa zahtevima za lakom konstrukcijom, kao i rekonstrukciju postojećih objekata.
Nasuprot maloj težini, Ytong Termoblok poseduje odlična mehanička svojstva (2,5 N/mm2), i zato se upotrebljava za izgradnju nosivih i nenosivih zidova, u skladu sa važećim tehničkim propisima.
Ytong materijal se sastoji od potpuno prirodnih sirovina kao što su kvarcni pesak, kreč, cement, gips i voda. Zahvaljujući svom mineralnom sastavu, Ytong ne gori, te spada u kategoriju A1 protivpožarne otpornosti.

 

Cena gotovog zida

Iako je cena Ytong materijala nešto viša od drugih građevinskih materijala, zbog niza prednosti koje poseduje, Ytong se dokazao kao povoljnije rešenje u slučaju gotovog zida.

Velike dimenzije i mala težina Ytong blokova, kao i primena Ytong tankoslojnog maltera, omogućavaju čak 2,5 puta bržu izgradnju objekta. Zbog detaljno osmišljenog sistema gradnja je jednostavna, te osetne uštede u vremenu i troškovima rada.

Istovremeno, Ytong je građevinski materijal sa termoizolacionim svojstvima. Upotrebom Ytong Termobloka ozidaćete zid koji diše, u samo jednom sloju bez dodatne termoizolacije. Tanji zid omogućava veću korisnu (neto) površinu objekta, te sa Ytong-om dobijate i više prostora!

Unutrašnja obrada zidova od Ytong-a ne zahteva malterisanje, već se obrada vrši Ytong plasterom i gletom i na taj način se ostvaruju dodatne uštede.

YTONG TERMOBLOK SA UNAPREĐENIM TERMOIZOLACIONIM SVOJSTVIMA 3Na uporednom prikazu najčešćih kombinacija materijala za izgradnju spoljašnjih zidova, može se uočiti da tradicionalni materijali zahtevaju kako termoizolaciju, tako i malterisanje. Znatno deblji zidovi od tradicionalnih materijala, koji iziskuju značajna finansijska ulaganja, postižu iste “U” vrednosti (koefeicijent prolaska toplote kroz zid).

Kada uzmemo sve faktore u obzir i uporedimo kvadratni metar gotovog zida od Ytong-a i tradicionalnih materijala, dolazimo do zaključka da je Ytong iako u početku skuplji, zapravo povoljnije rešenje. U zavisnosti od kombinacija tradicionalnih materijala sa kojima poredimo, Ytong-om se mogu postići značajne uštede.

Zidovi su sama srž objekta, odnosno jedina nepromenjiva kategorija. Prilikom renoviranja ili adaptacije moguće je promeniti gotovo sve druge segmente, izuzev onih koji čine samu konstrukciju, kao što je slučaj sa zidovima. Materijal od koga su izgrađeni zidovi je nezamenjiv i zato posebnu pažnju obratite na izbor materijala za gradnju željenog objekta.

Sa Ytong-om jednostavno štedite – kako tokom izgradnje, tako i tokom decenija korišćenja objekta!

Skup brojnih prednosti Ytong materijale izdvaja kao ekonomične, lake i pogodne za brzu i energetski efikasnu izgradnju. Ytong blokovi nalaze široku primenu u izgradnji stambenih, poslovnih i industrijskih objekata, kao i izgradnji porodičnih kuća prema principima održive gradnje.