Top

Zašto je YTONG prvi izbor ahitekata i projektanata

Za savremene građevinske materijale više nije dovoljno samo da budu visokokvalitetni i ekološki prihvatljivi. To najbolje znaju oni koji su dobro upoznali sve kriterijume projektantnih i arhitektonskih timova. Zato se kvalitet i bezbednost danas uglavnom podrazumevaju, a razlike prave svi oni dodatni benefiti koje određeni proizvodi nude. Predstavljamo vam pet najznačajnijih prednosti zbog kojih projektanti i arhitekte biraju YTONG kao proizvod br. 1 na tržištu građevine.      

Mnogo je kriterijuma koje građevinski proizvodi i materijali moraju da zadovolje da bi postali prvi izbor profesionalaca u arhitekturi i građevinarstvu. Kvalitet, postojanost i cena najčešće jesu prvi, ali ne i jedini kriterijumi koji se uzimaju u obzir prilikom odlučivanja.

Sve više se uzimaju u obzir prednosti koje donose uštede u vremenu gradnje, novcu koji se dugoročno štedi, ali i fleksibilnosti u gradnji i mogućnostima uređenja. Stoga vam u nastavku predstavljamo pet prednosti YTONG materijala koje profesionalci najviše cene i sve češće biraju za svoje objekte.

1. Duplo brže zidanje i 2,5 puta brža gradnja

Svojstva YTONG proizvoda omogućavaju duplo brže zidanje jer se u kvadratnom metru (m²) koristi 8 komada blokova, zatim 20 kg maltera za kubni metar (m³) blokova, kao i fuga 2-3 mm. Ta mala potrošnja maltera istovremeno omogućava brži završetak radova, sušenja i useljenja u objekat. Podjednako bitan doprinos tome daje i činjenica da se sa YTONG-om gradi dva i po puta brže u odnosu na konvencionalne blokove zahvaljujući činjenici da su ovi blokovi lakši i većih dimenzija, pa je i gradnja neuporedivo brža i lakša, što donosi direktne uštede investitoru.

2. Manja debljina zida i veća neto kvadratura objekta

Odlična geometrija YTONG blokova omogućava tanje malterisanje i efikasniju završnu obradu zidova. Ali najveća prednost ovih blokova leži u njihovoj fantastičnoj energetskoj efikasnosti. Zahvaljujući činjenici da se radi o “2 u 1” blokovima, znači da imaju dvostruku ulogu. Istovremeno služe i kao blok za zidanje, ali i kao termoizolacioni proizvod. Zbog sastava i karakteristika materijala, termika se nalazi u samom bloku. Stoga u slučaju gradnje YTONG Termoblokom nije potrebno ugrađivati dodatnu termoizolaciju na spoljnim zidovima, a time se direktno povećava neto kvadratura stambenog ili poslovnog objekta u odnosu na druge sisteme gradnje.

Tako YTONG Termoblokovi debljine 30 cm i 37,5 cm predstavljaju idealan izbor za gradnju nosećih ili ispunskih spoljnih termoizolacionih zidova i zadovoljavaju sve nove propise o energetskoj efikasnosti.

3. Ogromne uštede tokom izvođenja radova

Prethodne dve prednosti koje obezbeđuje YTONG sistem gradnje direktno dovode i do velikih ušteda prilikom izvođenja radova na više načina. Prvo, manja zapreminska masa koja odlikuje YTONG omogućava uštedu na armaturi i konstrukciji prilikom gradnje, a to podrazumeva i značajne uštede. Drugo, zbog neuporedivo manjeg rasipanja materijala u odnosu na tradicionalnu gradnju na gradilištu ima minimalno otpada, šuta i škarta, što znači i minimum nepotrebnih troškova. I treće, zidanje se vrši bez mešalice, a to znači i manji broj radnika i uštede na plaćenim radnim satima.

4. Brže, preciznije i jeftinije postavljanje instalacija

Još jedan izuzetno bitan benefit nalazi se u načinu postavljanja instalacija u objekat. Svi profesionalci znaju koliko nefunkcionalna gradnja može da izazove problema u tom poduhvatu. Sa YTONG materijalima nema prekomernog štemovanja, lomljenja, havarisanja zidova i narušavanja zvučne izolacije. To su sve naizgled “nevidljivi benefiti” kojih su i te kako svesni svi koji ugrađuju instalacije. Uostalom, pogledajte kako izgleda priprema za polaganje instalacija i uverite se i sami.

5. Brojne mogućnosti uređenja enterijera i eksterijera

Uštede u novcu i vremenu koje obezbeđuje YTONG ne znače istovremeno ograničenja u pogledu funkcionalnosti i uređenja. Naprotiv, za YTONG se s pravom sve češće može čuti da je najbolji građevinski materijali za oblikovanje objekata o čemu svedoči i detaljno uputstvo za gradnju. Lučni otvori, kružni zidovi, zidanje kamina i roštilja, denivelacije podova, pragovi, police, dogradnje i pregrađivanje. Sve to je veoma jednostavno uraditi uz pomoć YTONG-a, pa su mogućnosti za oblikovanje i uređenje i enterijera i eksterijera praktično neograničene.

Zbog svih navedenih prednosti, projektanti i arhitekte sve češće biraju YTONG kao idealan materijal i za novogradnju, ali i za nadogradnju ili renoviranje bilo koje vrste objekata jer je praktičan, funkcionalan i garantuje visokokvalitetne uslove života uz maksimalne uštede. Osim toga, svima koji se opredele za YTONG sistem gradnje na raspolaganju su i besplatne konsultacije i izlazak na teren stručnog tima, potom besplatne usluge u svim fazama izgradnje objekta, a u svakom trenutku na raspolaganju je i besplatan info telefon za sve vrste podrške: 011 4427 405.