Top

VIDLJIVO BRŽA GRADNJA…

Vreme gradnje danas, predstavlja novac – Vaš novac! Sa optimalnim dimenzijama Ytong zidnih blokova i njihovom jednostavnom upotrebom uštedećete i novac i vreme.

Brža gradnja je istovremeno i povoljnija gradnja. Zašto biste plaćali više kada zbog:

  • velikih dimenzija
  • male težine i velike preciznosti Ytong elemenata
  • usklađenog sistema gradnje
  • malo pripremnih radova i pomoćnog materijala
  • brze gradnje i uštede u završnim radovima (gotov zid)

Sa Ytong-om jednostavno štedite!

Ytong sistem gradnje je detaljno osmišljen. Blokovi su veliki, njihova težina je relativno mala pa se gradi veoma brzo. Pored velikih dimenzija blokova, Ytong sistem gradnje obuhvata i sistemske elemente za izradu horizontalnih i verzikalnih serklaža, kao i nadvratne grede koji značajno olakšavaju i dodatno ubrzavaju gradnju objekta, bez potrebe za oplatama i šalovanjem. Za gradnju objekata Ytong blokovima upotrebićete 2,5 puta manje vremena nego kod gradnje klasičnim materijalima.