Građevinski materijal koji piše istoriju

Kada se 1928. godine započelo sa industrijskom proizvodnjom porobetona, niko nije mogao predvideti da će porobeton u tako kratkom razdoblju postati ono za šta je cigli trebalo više od 5000 godina.

Prva industrijska linija za proizvodnju porobetona otpočela je 1928. godine u švedskom gradu Yxhult. Kombinacijom imena grada i švedskog naziva za beton (betong) nastala je najstarija robna marka među građevinskim materijalima na svetu – Ytong (čita se ITONG). Kuće građene tadašnjim Ytong-om postoje i danas.

Od nastanka pa do danas, prednosti Ytong-a uticale su na njegovu rasprostranjenost, primenu i brzo osvajanje tržišta. U proteklih 80 godina osvojio je svet!

Danas je robna marka Ytong na mnogim područjima sinonim za porobeton i merilo vrednosti drugim osnovnim građevinskim materijalima. Beli zidni blokovi omogućavaju odličnu toplotnu izolaciju, izuzetnu otpornost na požar, daju optimalnu zvučnu izolaciju, jednostavno se obrađuju i oblikuju, te se ubrajaju u ekološki zdrav materijal.

Celokupan sistem gradnje, u kojem se svi sastavni delovi međusobno optimalno dopunjuju, predstavlja podlogu za efikasna i vredna rešenja u stambenoj i ostaloj izgradnji.

Zbog očuvanja prirodne okoline, preko uštede energije tokom proizvodnje do potpune prerade otpada (iz proizvodnje), Ytong je postao sinonim inovativnosti i trajnosti u građevinarstvu.