MISLITE NA PROTIVPOŽARNU SIGURNOST

Na sreću, vrlo se retko nalazimo u stvarnoj opasnosti od požara. Ipak, u slučaju neposredne opasnosti, kuća građena Ytong-om pruža optimalnu zaštitu od požara!

Mere protivpožarne zaštite su važna stavka prilikom gradnje. Stoga bi sopstvenu kuću trebalo sagraditi na način da bude sigurna i od požara. Ytong, kao čisti mineralni građevinski materijal je nesagoriv. Čak i tanki pregradni zidovi pružaju požaru dovoljno otpora da Vama i Vašoj porodici pruže najveću moguću sigurnost. I sve to bez povećanih troškova i bez dodatnih uređaja za protivpožarnu zaštitu!

Ytong je proizveden isključivo od negorivih mineralnih sirovina i pripada klasi A1 otpornosti na požar.