Toplotna izolacija

Ytong zid ne zahteva dodatnu termo oblogu, već termoizolaciju predstavlja sam Ytong materijal. Odlična toplotna izolacija koju osigurava Ytong Termo blok omogućava veliku uštedu energije prilikom grejanja zimi, odnosno hlađenja leti.

Milioni malih vazdušnih ćelija efikasno sprečavaju gubitak energije i obezbeđuju i leti i zimi idealnu termoizolaciju.

Prilikom gradnje Ytong Termo blokom štedi se dvostruko: dodatna termoizolacija Vam nije potrebna, a istovremeno su troškovi grejanja i hlađenja objekta znatno niži!

Znate li da je Ytong Termo blok plus 30 jedini građevinski materijal na tržištu koji u jednom sloju od samo 30cm bez dodatne termoizolacije zadovoljava propisane vrednosti koeficijenta prolaza toplote u zidu definisane novim pravilnikom o energetskoj efikasnosti? Preporučujemo ga za gradnju spoljašnjih zidova objekata u svim delovima Srbije.